Ideologia gender zagrożeniem dla rodzin

Radni powiatu wadowickiego opowiadają się przeciwko niszczącej rodziny ideologii gender. W przyjętej uchwale napisali, że apelują „o nieuleganie naciskom ze strony środowisk, które pod pozorem walki o równouprawnienie kobiet i mężczyzn, tworzą nową ideologię gender”.

Samorządowcy przyjęli deklarację jednogłośnie. Z kolei radni z lewicy nie wzięli udziału w głosowaniu. Mówi radny PiS-u, Bartosz Kaliński.

Jednym z fundamentalnych założeń tej ideologii jest twierdzenie, że człowiek może w dowolny sposób określać swoją płeć. W naszym apelu podkreślamy, że takie traktowanie płciowości człowieka zagraża małżeństwu jako związkowi kobiety i mężczyzny. W efekcie może to doprowadzić do przyznania praw rodzicielskich oraz adopcyjnych parom homoseksualnym. Założenia tej ideologii są w całkowitej sprzeczności z konstytucją RP, która broni rodziny jako związku kobiety i mężczyzny. Przez większość sesji walczyliśmy o to, żeby uchwała została poddana pod głosowanie. Udało się. Postkomuniści głównie z SLD, ale nie tylko, ulegli konsternacji i nie wiedzieli, jak się w tej sytuacji zachować. W efekcie nie wzięli udziału w głosowaniu i uchwała została podjęta jednomyślnie – powiedział radny PiS-u Bartosz Kaliński, który był autorem uchwały.

To wielki sukces wszystkich środowisk patriotycznych zlokalizowanych na terenie powiatu wadowickiego – dodał Bartosz Kaliński.

RIRM

drukuj