fot. PAP/Bartłomiej Zborowski

Histeria opozycji na kolejną zmianę PiS

Mamy do czynienia z histerią, gdzie normalne zmiany są przedstawiane przez opozycję i część funkcjonariuszy, których dotykają, jako coś nadzwyczajnego – ocenia Prawo i Sprawiedliwość.

Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Bartosz Kownacki i poseł Jacek Sasin odnieśli się na konferencji do zmiany szefa Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Nowym pełniącym obowiązki dyrektora tej instytucji został płk. Robert Bala.

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Utworzenia Centrum Bartłomiej Misiewicz wprowadził go w nocy do tymczasowych pomieszczeń instytucji użyczonych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

Dotychczasowy szef centrum Krzysztof Dusza oświadczył dziś, że nie został zwolniony z pełnionej funkcji i dopóki to nie nastąpi, będzie ją pełnił.

Jego zdaniem centrum podlega przede wszystkim pod Centrum Transformacji NATO, a nie MON. Z tą argumentacja nie zgodził się Bartosz Kownacki.

– Chciałbym podkreślić, że jest to wyłączna sprawa Ministerstwa Obrony Narodowej i wyłączna sprawa Polski. Centrum Kontrwywiadu NATO nie jest jednostką NATO. Nie jest jednostką w ramach struktury NATO. Co najwyżej może być po dokonanej akredytacji, a taka – ze względu na działania dotychczasowego kierownictwa – nie mogła być wykonana. Może być akredytowana jako organizacja świadcząca usługi NATO. Tego, ze względu na to, że dotychczasowe kierownictwo nie miało wymaganych prawem  poświadczeń dostępu do informacji niejawnych nie można było zrobić – podkreślił Bartosz Kownacki.

Również biuro prasowe Kwatery Głównej NATO w Brukseli poinformowało, że Działania w Centrum Eksperckim Kontrwywiadu w Polsce to sprawa dla polskich władz.

Byli szefowie MON-u z Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak  i Bogdan Klich mówili dziś, że bezprecedensowa nocna akcja to „absolutny skandal”, tracimy wiarygodność w Sojuszu, Polska będzie miała słabsze notowania w NATO.

Poseł Jacek Sasin ocenił, że mamy do czynienia z histerią.

– Normalne zmiany, które są wynikiem wyborów parlamentarnych, wynikiem zmiany władzy w Polsce, są przez opozycję, przez cześć sił politycznych w naszym kraju, które – jak widać – nie mogą pogodzić się z wynikiem wyborów i przez część funkcjonariuszy państwowych, których te zmiany dotykają – przedstawiane jako coś nadzwyczajnego. Chciałem bardzo wyraźnie podkreślić, że mamy do czynienia z normalną zmianą władzy w Polsce, oceną dotychczasowych działań instytucji państwowych. Te zmiany są wynikiem tej oceny. Tak było również w przypadku szefa tego centrum, o którym mówimy. Pan płk. Dusza utracił przecież dostęp do informacji niejawnych, w  związku prowadzonym postępowaniem, co uniemożliwia mu wykonywanie dalej swojej funkcji. Czyli jest to normalna, rutynowa w tej chwili zmiana – akcentował Jacek Sasin.

Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO zostało utworzone z inicjatywy służb Kontrwywiadu Wojskowego Polski i Słowacji.

Obecnie w projekcie uczestniczy osiem innych państw Sojuszu: Chorwacja, Czechy, Litwa, Niemcy, Rumunia, Słowenia, Węgry i Włochy.


RIRM

drukuj