GDDKiA planuje budowę odcinków S1 w woj. śląskim do 2022 r.

W 2022 r. GDDKiA planuje zakończyć budowę ostatniego z brakujących dotąd odcinków trasy S1 w woj. śląskim. Fragmenty te: Podwarpie – Dąbrowa Górnicza, Mysłowice – Bielsko-Biała oraz tzw. obejście Węgierskiej Górki, skierował w poniedziałek do realizacji minister infrastruktury.

Ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim przebiega od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma na odcinkach Pyrzowice – Podwarpie (jedna jezdnia), Dąbrowa Górnicza – Tychy, a także Bielsko-Biała – Przybędza oraz Milówka – Zwardoń.

Część pozostałych fragmentów ma inne kategorie, pozostałe były dotąd planowane. Katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ostatnich latach przygotowywał projekty zmierzające do wypełnienia luk i ujednolicenia standardu tej arterii.

W poniedziałek rzecznik oddziału Marek Prusak przekazał aktualne harmonogramy realizacji poszczególnych inwestycji.

Przedsięwzięcie dotyczące liczącego niespełna 7,8 km odcinka drogi krajowej nr 1 na południowy wschód od węzła Podwarpie (do Dąbrowy Górniczej) zakłada przebudowę go do standardu trasy ekspresowej. Powstał już projekt, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a w marcu ub. roku minister infrastruktury uzgodnił tzw. program inwestycyjny.

Przyjęty przez poprzedni rząd Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023(25) przewidział to zadanie na lata 2017-2020. Obecny harmonogram GDDKiA zakłada złożenie wniosku o zgodę na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) w IV kw. 2017 r., przetarg w 2018 r., podpisanie umowy w 2019 r. i zakończenie robót w 2021 r.

Największym ze skierowanych w poniedziałek do realizacji przedsięwzięć dotyczących S1 będzie ważna dla południowej części woj. śląskiego i zachodniej części woj. małopolskiego budowa liczącego ok. 40 km nowego odcinka tej arterii z Mysłowic do Bielska-Białej. W poprzednich latach m.in. z problemami uzgodniono przebieg trasy, która m.in. odciąży bardzo zatłoczoną dziś drogę nr 1 przez Tychy, Pszczynę i Czechowice-Dziedzice.

Nowy, liczący 39,7 km odcinek S1 od węzła Kosztowy w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej niemal w całości ma przebiegać przez teren woj. śląskiego. Do woj. małopolskiego ma dotrzeć licząca łącznie 10 km dwujezdniowa obwodnica Oświęcimia (zaplanowano też osobną obwodnicę Bierunia – ok. 4 km).

Budowę tej nowej części S1 program poprzedniego rządu zakładał na lata 2018-2021. Projekt jest już gotowy. W czerwcu br. Dyrekcja uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W lipcu i sierpniu wpłynęły od niej odwołania, które są obecnie rozpatrywane.

Harmonogram GDDKiA przewiduje – przy założeniu, że decyzja środowiskowa uzyska walor ostateczności w I kw. 2017 r. – wszczęcie postępowania przetargowego w 2018 r., podpisanie umowy w 2019 r. i realizację do 2022 r.

Utrudniający przejazd z Bielska-Białej do granicy ze Słowacją w Zwardoniu problem braku 8,5-kilometrowego odcinka S1, tzw. obejścia Węgierskiej Górki, ma szansę zostać rozwiązany w 2020 r.

GDDKiA planuje uzyskać dla tego przebiegającego w trudnym terenie odcinka (na którym przewidziano m.in. dwa dwukomorowe tunele o długości ok. 830 m i 980 m) zgodę na realizację w 2017 r., rozpocząć przetarg w tym samym roku, podpisać umowę z wykonawcą w 2018 r. i zakończyć prace dwa lata później.

Według wcześniejszych informacji obejście Węgierskiej Górki miało zostać sfinansowane z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). Według Prusaka obecnie GDDKiA planuje ponowny udział w kolejnej edycji konkursu o dofinansowanie z CEF.

Ponadto według informacji rzecznika katowickiego odcinka GDDKiA wciąż nie zakończył się przetarg na budowę drugiej jezdni obecnego jednojezdniowego odcinka S1 Pyrzowice-Podwarpie (ok. 9,5 km). Pierwotnie podpisanie umowy planowano w grudniu br.; wobec wielu pytań oferentów nadal trwa jednak wyjaśnianie specyfikacji przetargowej.

Obecny harmonogram realizacji przewiduje rozpoczęcie tam robót w II kw. 2017 r., a zakończenie w IV kw. 2019 r. Terminy te mogą ulec przesunięciu; wiele będzie zależało od finalizacji procedury przetargowej.

W listopadzie br. ministerstwo infrastruktury skierowało też do realizacji remont ok. 4,9 km istniejącej trasy S1 w Sosnowcu. To jedno z 14 zadań inwestycyjnych na sieci dróg krajowych polegających na dostosowaniu ich nośności do przenoszenia nacisków 11,5 tony/oś. Zadanie w Sosnowcu jest przewidziane do realizacji w trybie trzyletnim – z latami finansowania zapisanymi na 2017-19.

Niezależnie od przedsięwzięć GDDKiA samorząd Sosnowca w grudniu br. zamierza ogłosić przetarg na dokumentację węzła trasy S1 z układem drogowym w pobliżu centrum miasta, terenami inwestycyjnymi po dawnej kopalni piasku Maczki-Bór oraz z obszarem KSSE w dzielnicy Dańdówka. Szacowany koszt inwestycji przekracza 100 mln zł; miasto planuje zrealizować ją samodzielnie.

PAP/RIRM

drukuj