Fundacja Lux Veritatis wyróżniona certyfikatem największego zaufania biznesowego

Fundacja Lux Veritatis – właściciel TV Trwam, została wyróżniona prestiżowym certyfikatem największego zaufania biznesowego Dun and Bradstreet Poland.

Fundacja po raz kolejny bierze udział w postępowaniu koncesyjnym o miejsce na multipleksie 1. W poprzednim postępowaniu KRRiT nie przyznała koncesji, motywując swoją decyzję rzekomym brakiem wiarygodności finansowej Fundacji.

Tymczasem Certyfikat Wiarygodności Biznesowej – i to najwyższego stopnia – powstał na podstawie analizy wskaźników finansowych za lata 2009-2012 czyli obejmuje on również okres pierwszego konkursu na nadawanie cyfrowe naziemne.

 „Teraz szefowi KRRiT Janowi Dworakowi trudno będzie kogokolwiek przekonać, że TV Trwam nie dostała koncesji na multipleks cyfrowy tylko z powodu rzekomo złej sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis” – akcentuje Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis.

– Obawiam się, że i tym razem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może pokrzywdzić Fundację. Jesteśmy przekonani, że Fundacja jest bardzo dobrze prosperującym podmiotem, który naprawdę posiada zdolność finansowania wejścia na multipleks 1. Dlatego też zwróciliśmy się do firmy – a jest to firma światowa, która od 170 lat prowadzi swoją działalność w świecie, a od 1992 roku w Polsce – o zbadanie naszej sytuacji. Ta firma po zbadaniu naszego wyniku, kapitałów i wiarygodności, jeśli chodzi o płacenie naszych zobowiązań, uznała, że możemy otrzymać certyfikat najwyższej gwarancji finansowej, najwyższej stabilności w biznesie. Mam nadzieję, że KRRiT weźmie to pod uwagę, a przynajmniej trudno jej będzie na dzień dzisiejszy stwierdzić, że nie posiadamy takiej wiarygodności – powiedziała Lidia Kochanowicz.

Dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis przypomina, że koncesje w poprzednim rozdaniu otrzymały podmioty, które tak naprawdę nie istniały gospodarczo oraz które nie posiadały żadnych możliwości sfinansowania wejścia na multipleks 1 – co potwierdziły późniejsze fakty. Co więcej KRRiT jeszcze w trakcie postępowania koncesyjnego rozłożyła wszystkim firmom opłatę koncesyjną na 108 lub 114 rat, mimo iż w swojej decyzji napisała, że są one zdolne do jednorazowego poniesienia tej opłaty.

„KRRiT nie chciała i nie chce tego dostrzec, ani też nie chce wskazać, w jaki sposób oceniła sytuację finansową starających się o koncesję. Także w obecnym postępowaniu, mimo wniosku nadawcy TV Trwam, KRRiT również nie sprecyzowała, jakimi kryteriami – wskaźnikami, będzie oceniała wiarygodność finansową nadawców” – dodaje dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis.

– My oczywiście w ramach tego postępowania przekazaliśmy do KRRiT nasze sprawozdanie finansowe, nasz bilans, rachunek zysków i strat za rok 2011 i wstępny – za rok 2012. Na podstawie tych sprawozdań można sprawdzić czy Fundacja posiada prawidłowe wskaźniki wypłacalności, spłaty swoich zobowiązań, rentowności czyli można policzyć jaka jest nasza kondycja finansowa. Obawiając się tego, że KRRiT może nie obliczyć tych wskaźników – bo wg nas nie wyliczyła ich również w poprzednim postępowaniu – poprosiliśmy o zbadanie naszej sytuacji. Firma na podstawie tych samych sprawozdań, które są w KRRiT – tych samych sprawozdań finansowych za rok 2009, 2010, 2011 i 2012 – obliczając te wskaźniki wskazała, że jesteśmy firmą wiarygodną. Mam nadzieję, że Krajowa Rada będzie musiała to wziąć pod uwagę – akcentuje Lidia Kochanowicz.

RIRM

drukuj