FAO: 108 mln osób cierpiało głód lub ciężkie niedożywienie w 2016 roku

Około 108 milionów osób na całym świecie cierpiało głód lub ciężkie niedożywienie w ciągu 2016 roku. Sytuacja pogorszyła się w porównaniu z 2015 rokiem, kiedy liczba ta wynosiła 80 milionów – czytamy w raporcie FAO opublikowanym w piątek w Brukseli.

Wzrost ten nastąpił wskutek konfliktów zbrojnych i drożyzny w krajach, w których dochodziło do tych konfliktów. Jako przyczyny zmniejszania się zbiorów raport Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wymienia suszę i nieregularne opady spowodowane zjawiskiem El Nino.

Dokument zwraca uwagę na ścisły związek między konfliktami zbrojnymi na danym terenie a sytuacją w dziedzinie aprowizacji: to one w dziewięciu na dziesięć przypadków mają decydujący wpływ na występowanie kryzysów humanitarnych.

Z tej przyczyny w bieżącym roku – przewiduje FAO – zapotrzebowanie na pomoc humanitarną wzrośnie szczególnie m.in. w Sudanie Południowym, Somalii, Jemenie, na północnym wschodzie Nigerii, w Iraku, Syrii oraz w Malawi i Zimbabwe.

Unia Europejska jest najskuteczniejsza w działaniach mających na celu zapobieganie głodowi i niedożywieniu. W 2016 roku wyasygnowała na ten cel 715 milionów euro.

PAP/RIRM

drukuj