fot. J.Wieczorek-wkrakowie_wordpress_com/ -

Ekshumacja szczątków czerwonoarmistów pod koniec lata

Pod koniec lata ma dojść do ekshumacji szczątków czerwonoarmistów, którzy spoczywają pod dawnym Pomnikiem Chwały w centrum Nowego Sącza – zapewnia wojewoda małopolski.

Na nowosądecki cmentarz przy ulicy Rejtana mają trafić także szczątki żołnierzy Armii Czerwonej z ośmiu innych miejsc w Małopolsce.

Dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, liczy, że sprawa będzie miała swój finał w tym roku.

– Mam nadzieję, że rok 2015 zakończy batalię, którą nowosądeccy radni rozpoczęli w lutym 1992 roku – 23 lata temu, kiedy Rada Miasta Nowego Sącza podjęła uchwałę o rozbiórce pomnika, tudzież przeniesieniu go na cmentarz i ekshumacji grobów na cmentarzu. Od roku 1994 – odkąd istnieje nasze Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie – nieustannie o tę sprawę zabiegaliśmy – powiedział dr Jerzy Bukowski.

Rozbiórkę pomnika i ekshumację zapowiadano już kilkakrotnie, ale nie było na to zgody strony rosyjskiej, wymaganej przez międzynarodowe umowy.

W kwietniu bieżącego roku, strona rosyjska zgodziła się na ekshumację i przeniesienie na cmentarz szczątków żołnierzy Armii Czerwonej w Małopolsce.

RIRM

drukuj