Masz drzewo na działce i chcesz je wyciąć – to będzie legalne

Właściciel nieruchomości prywatnej nie będzie już ograniczany w  wycince drzew i krzewów rosnących na jego działce. Zakłada to nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach, która czeka na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

Nowela upraszcza też regulacje dotyczące wycinki i daje jednostkom samorządu kompetencje do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb.

Obecne przepisy wymagają od właściciela działki wystąpienia o stosowne zezwolenie. Zdaniem posłów Prawa i Sprawiedliwości, autorów noweli, stanowi to nadmierną i nieuzasadnioną ingerencję w możliwość wykonywania prawa własności.

Od teraz, jeśli ktoś posadził sobie na swojej działce drzewo, może je wyciąć kiedy chce i bez zezwoleń – podkreślił prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

Zasada jest taka – na swojej działce można robić to, co się chce. Natomiast bezpieczeństwo ekologiczne państwa wymaga kilku podstawowych założeń: po pierwsze, aby były Polskie Lasy Państwowe. Te Lasy powinny obejmować ok. 1/3 terytorium kraju, Lasy Państwowe nastawione na bezpieczeństwo ekologiczne państwa, czyli na to, aby dawały dobrą wodę, dobre powietrze i kształtowały bioróżnorodność. Drugi element współdziałający z lasem, gospodarowanie wodą w układzie zlewniowym, gdzie państwo decyduje. Po trzecie, planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym i regionalnym – wskazał prof. Jan Szyszko.

Gminy będą mogły też określić stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów, co oznacza, że uzyskają realny wpływ na poziom swoich dochodów z tytułu opłat.

W myśl ustawy, w drodze rozporządzenia ministra środowiska mają być określone działania ochraniające wszystkie elementy środowiska.

Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 r.

 

RIRM

drukuj