fot. KWP w Radomiu

Dalsze postępowanie ws. usuwania krzyży przez szefa radomskiej policji

Do Prokuratury Okręgowej w Radomiu trafiło doniesienie ws. usuwania krzyży przez szefa radomskiej policji. Zawiadomienie drogą mailową przesłał Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą – poinformowała rzecznik prokuratury Małgorzata Chrabąszcz.

– Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa przez komendanta miejskiego policji w Radomiu. Przestępstwo to miałoby polegać na obrażaniu uczuć religijnych przez komendanta. Przestępstwo to – zdaniem zawiadamiających – polegało na tym, że komendant polecił w Komendzie Miejskiej Policji zdjąć krzyże, jak również wydał polecenie  zdjęcia krzyży w komisariatach. W zawiadomieniu jest również mowa o tym, że sekretarka po niewykonaniu polecenia została przeniesiona na inne stanowisko. Zawiadomienie to mówi także o tym, że komendant namawiał policjantów, aby nie uczestniczyli w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę – powiedziała Małgorzata Chrabąszcz.

Jeszcze dziś prokurator okręgowy ma podjąć decyzję, czy postępowanie w tej sprawie będzie prowadzone w Prokuratorze w Radomiu, czy zostanie przekazane do innej – niż radomska – prokuratury – dodała rzecznik Małgorzata Chrabąszcz.

Dziś także komendant radomskiej policji Karol Szwalbe złożył szefowi mazowieckiej policji wyjaśnienia ws. usuwania krzyży. Rzecznik mazowieckiej policji Alicja Śledziona nie chciała zdradzić szczegółów rozmowy. Powiedziała jedynie, że sprawa opisana w anonimie jest przedmiotem wewnętrznej weryfikacji, którą prowadzi mazowiecka komenda policji.

 

RIRM

drukuj