fot. pixabay.com

Czerwcowe emerytury na korzystniejszych zasadach i to bez wniosków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że z urzędu przeliczy na korzystniejszych zasadach przyznane w tym roku czerwcowe emerytury. Oznacza to, że osoby których to dotyczy nie będą musiały składać żadnego wniosku.

Jeszcze w tym miesiącu wejdzie w życie ustawa, która rozwiązuje problem tzw. emerytur czerwcowych.  Zastosowanie do nich mają teraz dodatkowe waloryzacje kwartalne, które dotąd nie przysługiwały przy ustalaniu emerytury w czerwcu.

To dobra wiadomość dla osób, które w przyszłości będą kończyć wiek emerytalny w czerwcu. Będą  mogły bez obaw składać wnioski o świadczenie w tym miesiącu.

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, wskazuje, że zmiana przepisów obejmuje także tegorocznych emerytów.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu przeliczy na korzystniejszych zasadach czerwcowe emerytury, które przyznano w tym roku. Nie ma przy tym znaczenia, czy ZUS przyznał emeryturę na wniosek ubezpieczonego czy z urzędu po rencie z tytułu niezdolności do pracy. ZUS przeliczy z urzędu także renty rodzinne po członkach rodziny, którzy zmarli po 31 maja tego roku. Nie trzeba składać żadnego wniosku, świadczenia zostaną przeliczone w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów. Ponowne obliczenie świadczenia i wypłata wyrównania nastąpi od dnia powstania prawa do świadczenia i jego wypłaty nie wcześniej niż od 1 czerwca 2021 roku – poinformowała Krystyna Michałek.

W poprzednich latach osoby, które składały wniosek o emeryturę w czerwcu, otrzymywały świadczenie niższe, niż gdyby wystąpiły z takim wnioskiem np. w maju lub lipcu. Nowe przepisy nie obejmują tych emerytów.

RIRM

drukuj