Chrystus Drogą, Prawdą i Życiem

Ksiądz biskup Zygmunt Zimowski, pasterz Kościoła radomskiego:

Już na lotnisku dało się zauważyć wielką radość, wielki entuzjazm,
zwłaszcza gdy Ojciec Święty rozpoczął swoje przemówienie w języku polskim.
Potem, w
czasie spotkania z duchownymi i również w czasie spotkania ekumenicznego,
w którym brałem udział, Ojciec Święty wyraził wielką nadzieję, że chciałby
za swojego pontyfikatu zobaczyć Kościół zjednoczony. Mówił, że jest to nie
tylko nasz wysiłek poprzez modlitwę, poprzez poznawanie się nawzajem, nawet
– jak mówił – poprzez świętość życia każdego z nas, ale jest to Boży dar
i o ten Boży dar trzeba się modlić.
Natomiast wczoraj w homilii rozwinął temat pielgrzymki "Trwajcie mocni
w wierze". Podkreślił zwłaszcza, że wiara polega na przylgnięciu do Chrystusa
i objawia się przez miłość, która potęguje dobro, jakie Stwórca wpisał w naturę
każdej i każdego z nas. Ojciec Święty prosił również, byśmy nie stracili tego
bogatego dziedzictwa wiary, wyrażającego się w poprzednich pokoleniach, byśmy
zachowali to dziedzictwo myśli i posługi wielkiego Papieża Jana Pawła II, jak
również księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, tych dwóch Bożych mężów, dziś
sług Bożych, wspomnianych na początku homilii. Kiedy słuchałem tych wielkich,
głębokich słów mojego mistrza, ponieważ przez ponad 19 lat pracowałem w Kongregacji
Nauki Wiary, przypomniał mi się wiersz naszego poety Kazimierza Brodzińskiego:
Wiara dla ludzi niebo otwiera,
Z wiarą spokojnie człowiek umiera,
A gdy cię przyciśnie jakaś niedola,
Któż, jak nie wiara, rękę ci poda.
To takie streszczenie wielkich myśli na temat związku między wiarą i wyznawaniem
Bożej prawdy, między wiarą i całkowitym poświęceniem się Jezusowi w miłości.
Związek następny, zauważony przez Ojca Świętego, to związek między wiarą i
życiem według Bożych przykazań. Dziesięcioro Bożych przykazań, o których wspomniał
Benedykt XVI, zostało jak gdyby uzupełnionych, streszczonych w słowach Chrystusa: "Miłujcie
się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem. Nie ma większej miłości niż gdy ktoś
życie swoje oddaje za przyjaciół swoich". Ważna jest więc miłość Boga
i miłość drugiego człowieka. To były główne myśli, które Benedykt XVI wyraził
w tej homilii. Jeszcze raz podkreślił, co znaczy miłować Chrystusa. To znaczy
ufać Mu również w godzinie próby, i tutaj mówił o drodze krzyżowej, którą każdy
w jakiś sposób musi przejść, by dojść do zmartwychwstania. Powierzając się
Chrystusowi, nie tracimy nic, a zyskujemy wszystko. To jest punkt kluczowy
przepowiadania Benedykta XVI. Ujawnił to już na początku pontyfikatu, gdy przemawiał
do młodzieży. Nawiązując do słów Jana Pawła II: "Otwórzcie drzwi Chrystusowi",
dopowiedział: "bo On wam nic nie zabierze, On stokroć więcej wam da".
To są te przesłania, które zostawia nam Ojciec Święty, byśmy zaufali Chrystusowi,
który jest jedyną Drogą, Prawdą i Życiem.

not. CK

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl