fot. caritas.pl

Caritas organizuje świetlice integracyjne dla dzieci na Białorusi

Caritas Polska i Caritas Grodno realizują wspólnie projekt rozwojowy pn. „Utworzenie i funkcjonowanie pięciu świetlic środowiskowych na Białorusi”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ.

Beneficjentami projektu są dzieci pozbawione pieczy rodzicielskiej i dzieci niepełnosprawne z 5 miejscowości na Grodzieńszczyźnie: Grodno, Smorgoń, Oszmiany, Lida oraz Ostrowiec. Świetlice powstałe przy parafialnych ośrodkach Caritas mają za zadanie integrację dzieci z rówieśnikami, zmianę postaw społecznych i zapobieganie wykluczenia z życia społecznego dzieci pozostających bez pieczy rodzicielskiej oraz dzieci niepełnosprawnych. W społeczeństwie białoruskim funkcjonuje bowiem wiele stereotypów odnośnie takich osób, postrzegane są jako gorsze i napotykają na wiele trudności. Szeroko rozpowszechniona dyskryminacja osób niepełnosprawnych wynika z przekonania, że niepełnosprawni nie są pożyteczni dla społeczeństwa i nie wnoszą nic w jego rozwój. Projekt realizowany przez Caritas Polska i Caritas Grodno ma wpłynąć na poprawę sytuacji tych dzieci.

Pierwszym etapem projektu był remont i adaptacja pomieszczeń w poszczególnych miejscowościach. Zleceniobiorcy zakupili materiały, przeprowadzili prace demontażowe, a następnie wykonali remont. W każdej miejscowości wyremontowano salę, łazienkę i aneks kuchenny. Kolejnym etapem był zakup mebli do sal: stołów, sof, foteli, krzeseł i szaf, a także mebli do aneksów kuchennych. Świetlice zostały także wyposażone w odpowiedni sprzęt nagłaśniający, tablice, materiały piśmiennicze i edukacyjne.

Równolegle z pracami remontowymi prowadzona jest kampania informacyjna skierowana do mieszkańców, a także do urzędów i przedstawicieli ośrodków dla dzieci. Caritas Grodno docierała przez parafie, gdzie podczas każdej niedzielnej Mszy św. informowała o uruchomieniu świetlic i możliwości korzystania z nich przez dzieci niepełnosprawne, dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych. Przygotowała również plakaty, umieściła ogłoszenie w gazetach lokalnych i na internetowym portalu Diecezji Grodzieńskiej.

Współpraca z władzami lokalnymi i lokalnymi państwowymi ośrodkami pomocy dla dzieci polegała przede wszystkim na informowaniu stosownych urzędów o istnieniu świetlic w podległych im miejscowościach, informowaniu o charakterze pracy z dziećmi w tych świetlicach, o godzinach pracy oraz na zachęcaniu urzędów, aby kierowały dzieci potrzebujące do tych świetlic.

Świetlice rozpoczęły działalność we wrześniu, a dzieci uczęszczają na zajęcia pięć dni w tygodniu. Dni i godziny otwarcia zostały ustalone w każdej miejscowości oddzielnie ze względu na zapotrzebowanie ze strony dzieci i rodziców oraz możliwości wychowawców. W miejscowościach, gdzie funkcjonuje dwuzmianowy system w szkole (w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych), świetlice prowadzą zajęcia poranne i wieczorne. Ze świetlicy w Grodnie korzysta na chwilę obecną 45 dzieci, w Lidzie – 30 dzieci, w Smorgoniach – 400 dzieci, w Ostrowcu – 60 dzieci, a w Oszmianie – 40 dzieci. Są to dzieci zdrowe i dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności, pochodzące z rodzin wielodzietnych, z rodzin niepełnych, a także z ośrodków opiekuńczych.

W każdej świetlicy trzech nauczycieli i dwóch wolontariuszy prowadzi zajęcia interaktywne, zajęcia rozwijające zdolność komunikacji i uczące tolerancji, zajęcia integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi, gry planszowe i zabawy wpływające na rozwój dzieci, tematyczne spotkania w grupach oraz spotkania związane z organizacją różnych świąt.

Wychowawcy angażują również rodziców w pracę świetlic, organizując dla nich spotkania integracyjne, Mszę św. i katechezy tematyczne, a także spotykając się indywidualnie, aby porozmawiać o specjalnych potrzebach psychologicznych ich dzieci, zwłaszcza dzieci specjalnej troski i niepełnosprawnych.

W projekcie uczestniczy wolontariuszka z Polski. Zapraszamy na jej blog: https://bialoruscaritas.wordpress.com

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita.

caritas/RIRM

drukuj