Brytyjscy duchowni odpowiedzieli na list prezydenta Polski

Jest odpowiedź na list prezydenta Andrzeja Dudy do prymasów Kościołów: anglikańskiego i rzymskokatolickiego, który wystosował tuż po tragedii w Harlow. Zwierzchnicy obu wspólnot przesłali pismo, w którym podkreślili swe zaangażowanie w zwalczanie nietolerancji wobec imigrantów.

Obaj prymasi, anglikański – Justin Welbi i katolicki – Vincent Nikols, zdecydowali się na wspólną odpowiedź na list prezydenta Polski Andrzeja Dudy, aby w ten sposób podkreślić, że podzielają troskę o los polskich imigrantów. Chcieli również przez to zamanifestować, że wspólnie będą się angażować w zwalczanie wszelkich przejawów nietolerancji skierowanej przeciw imigrantom żyjącym w Wlk. Brytanii.

Każdy przywódca w Europie, już to polityczny, już to religijny, niesie moralny obowiązek, by potępiać rasizm i ksenofobię. Z tej racji będziemy przeciwstawiać się językowi nienawiści i przestępstwom podyktowanym niechęcią czy wrogością wobec członków jakiejkolwiek wspólnoty, która dołączyła do naszego tygla w poszukiwaniu stabilności i dobrobytu.” – napisali prymasi w odpowiedzi na prezydencki list.

Duchowni zaznaczyli też, że pamiętają o zamordowanym 27 sierpnia Polaku i modlą się o spokój jego duszy. Potępili też ponowne ataki na Polaków, do jakich doszło później w mieście Harlow. Zwierzchnicy wspólnot anglikańskiej i katolickiej przypomnieli, że Polacy powinni być przyjmowani w duchu chrześcijańskim w Wielkiej Brytanii, gdyż wnoszą wielki wkład w pomnażanie dobrobytu kraju, do którego przybyli.

TV Trwam News/RIRM

drukuj