Bezrobocie wciąż rośnie

Nawet 14,5 procent może wynieść wskaźnik bezrobocia w przyszłym miesiącu – napisała jedna z gazet opierając się o dane z kilkunastu urzędów pracy w całym kraju.

Dotyczy to jednak bezrobotnych, którym przysługują świadczenia. W statystykach nie bierze się pod uwagę osób, które utraciły prawo do zasiłku. Do tego trzeba doliczyć ponad 2 mln naszych rodaków, którzy wyjechali za granice w poszukiwaniu zajęcia.

Wskaźnik ten jak mówi poseł Józefa Hrynkiewicz może być w rzeczywistości jeszcze wyższy. Dane wskazują, że w pierwszych dwóch miesiącach br. straciło bądź straci prace około 200-cie tyś osób.

– I przy tym poziomie dochodu społecznego przy tym tempie wzrostu gospodarczego możemy spodziewać się, że to bezrobocie będzie istotnie rosło. I tutaj musimy rozróżnić dwie sprawy: rejestrowane bezrobocie i rzeczywiste bezrobocie. Rzeczywiste bezrobocie w Polsce jest o kilka punktów procentowych wyższe niż bezrobocie rejestrowane, co wykazał narodowy spis powszechny- zaznaczyła poseł Józefa Hrynkiewicz.

Aby odwrócić tendencje rosnącego bezrobocia potrzebne są działania w dwóch kierunkach – podkreśla poseł.

Po pierwsze bardzo staranne przyglądanie się jak doprowadzić do większego wzrostu gospodarczego, do pobudzenia gospodarki, do usuwania wszelkich barier choćby w budownictwie, np. w budownictwie mieszkaniowym. Z drugiej strony z niezwykłą starannością pochylić się nad warunkami życia rodzin wychowujących dzieci, rodzin bezrobotnych- dodała poseł Józefa Hrynkiewicz.

 

Wypowiedź pos. Józefy Hrynkiewicz

Audio MP3
Pobierz

RIRM

drukuj