fot. sxc.hu

NIK: pomoc dla bezrobotnych po 50-tce nieskuteczna

Bezrobotni po ukończeniu 50. roku życia nie otrzymują skutecznej pomocy w znalezieniu trwałego zatrudnienia – alarmuje NIK i wskazuje, że efekty realizowanych przez Urzędy Pracy programów aktywizacji zawodowej osób w tym wieku, są krótkotrwałe i nieskuteczne. 

Z raportu wynika też, że osoby powyżej 50. roku życia stanowią ponad 1/5

ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach. Dodatkowo urzędy nie sprawdzają, czy beneficjenci wywiązują się ze zobowiązań zadeklarowanych w biznesplanach.

Kontrola pokazała też niewielką skuteczność działań aktywizujących – wskazuje Paweł Biedziak, rzecznik NIK-u.

– Bezrobotni Polacy po ukończeniu 50. roku życia nie otrzymują skutecznej pomocy w znalezieniu trwałego zatrudnienia. Dla większości bezrobotnych 50+ efekty programów aktywizacji zawodowej, łagodzenia skutków bezrobocia, programów realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy są krótkotrwałe, nieskuteczne i nie spełniają podstawowej roli, jaką jest doprowadzenie do trwałego wyjścia z bezrobocia – tłumaczy rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.

Równocześnie Izba sformułowała szereg wniosków. Wnioski dla MPiPS dotyczą, m.in. włączania do wskaźników efektywności form przeciwdziałania bezrobociu elementów uwzględniających trwałość rezultatów, usprawnienie mechanizmów rozpoznawania potrzeb aktywizacji dla grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy i monitorowanie efektów działań aktywizacyjnych przez czas dłuższy niż rok.

RIRM

drukuj