B. Święczkowski o śledztwie ws. afery reprywatyzacyjnej: To jest początek większej całości

„Zatrzymania zrealizowane w tym tygodniu to jest początek większej całości. Będą kolejne zatrzymania, będą stawiane kolejne zarzuty” – powiedział Bogdan Święczkowski, pierwszy zastępca Prokuratora Generalnego. Prokuratura regionalne we Wrocławiu złożyła wnioski o tymczasowe aresztowanie czterech z pięciu osób zatrzymanych w poniedziałek w związku z dziką reprywatyzacją w Warszawie.

Prokuratury regionalne w Warszawie i Wrocławiu prowadzą 124 postępowania karne dotyczące tzw. dzikiej reprywatyzacji. Nad wszystkimi sprawami dotyczącymi reprywatyzacji ścisły nadzór sprawuje prokuratura krajowa.

– Tak się składa, że niemal każdego dnia do prokuratury trafiają nowe dowody, bądź prokuratura, zdobywając nowe dowody, w ramach prowadzonych postępowań wyłącza kolejne sprawy, celem ich dalszego prowadzenia – zaznaczył Zbigniew Ziobro, Prokurator Generalny.

Każde zawiadomienie o przestępstwie jest wnikliwie badane i poddawane szczególnemu postępowaniu.

– Nie ma pochopnych decyzji o odmowach wszczęcia postępowania, jak było dotychczas – podkreśla Michał Ostrowski, dyrektor Departamentu ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej.

Minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny zapowiedział, że wszystkie zakończone już sprawy dotyczące reprywatyzacji są dokładnie analizowane.

– Okazało się, że ogromna większość spraw zakończyła się decyzją o odmowie wszczęcia postępowania, bądź też skończyła się na szybkim, wstępnym etapie, postanowieniem o umorzeniu postępowania. Można, więc powiedzieć, odwołując się do kolokwialnego stwierdzenia, że te sprawy były zamiatane od dywan – zaznacza minister sprawiedliwości.

Zmiany w prokuraturze maja zakończyć czas bezkarności przestępców w biały kołnierzykach wywodzących się ze środowisk prawniczych powiązanych z politykami.

Dziką reprywatyzacją zajmie się też komisja weryfikacyjna.

– Ta komisja będzie miała za zadanie odbierać (na gruncie obowiązującego prawa) majątek przestępcom czy oszustom, którzy zdobyli go na drodze przestępstwa – akcentuje minister Zbigniew Ziobro.

Prokuratura zabezpieczyła już w sprawach dotyczących reprywatyzacji 10 milionów złotych. Zabezpieczone mają być także prawa do nieruchomości.  Pierwszy zastępca Prokuratora Generalnego i prokurator krajowy Bogdan Święczkowski podkreślił, że to ostatni moment, aby osoby zamieszane w aferę zaczęły współprace z organami ścigania.

– Mają możliwość zgłoszenia się do organów ścigania: prokuratury, CBA czy policji i wykorzystania swojej szansy. Jeżeli nie skorzystają w chwili obecnej na pewno prokuratura będzie wnioskować o poważną ich odpowiedzialność karną – podkreślił prokurator krajowy Bogdan Święczkowski

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj