fot. twitter.com/spychalski_b

B. Spychalski: W czwartek decyzja prezydenta ws. noweli ustawy o działach administracji rządowej

Dzisiaj zapadnie decyzja prezydenta ws. noweli ustawy o działach administracji rządowej – przekazał rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Jak dodał, prezydent miał wątpliwości i dokonano dogłębnej analizy ustawy.

Błażej Spychalski, który dziś był gościem radia Wnet, został zapytany o doniesienia medialne, że prezydent Andrzej Duda nosi się zamiarem zawetowania nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej i że najbardziej prezydentowi nie odpowiada przeniesienie nadzoru nad leśnictwem do resortu rolnictwa.

„Rzeczywiście są do tej ustawy wątpliwości pana prezydenta” – przyznał rzecznik prezydenta i dodał, że dokonano dogłębnej analizy.

„Z całą pewnością dzisiaj taka decyzja prezydenta w stosunku do tej ustawy zapadnie” – poinformował.

Jak podkreślił Błażej Spychalski, nowela nie dotyczy tylko kwestii przeniesienia nadzoru nad leśnictwem do resortu rolnictwa, bo jest dalece szersza.

„Ona obejmuje materie także innych działów administracji rządowej. Obejmuje kwestie związaną z przeniesieniem podsekretarzy stanu do służby cywilnej – to jest bardzo istotna, strukturalna zmiana w rządzie” – dodał.

„Wątpliwości pana prezydenta co do tej ustawy rzeczywiście są, dlatego ta analiza jest tak głęboka i stąd prezydent w ciągu tych 21 konstytucyjnych dni nad tą ustawą się pochyla” – podkreślił rzecznik.

Sejm 17 grudnia ub.r. odrzucił wniosek Senatu o odrzucenie noweli ustawy o działach.

Nowelizacja ta jest konsekwencją ubiegłorocznej reorganizacji Rady Ministrów i zmniejszenia liczby resortów. Według zapowiedzi polityków PiS, ma usprawnić funkcjonowanie rządu. Przewiduje m.in. wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu.

Nowelizacja zakłada też utworzenie Narodowego Centrum Sportu, które przejmie część obowiązków dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Ponadto nowela zakłada przeniesienie podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstwach do korpusu Służby Cywilnej.

Podczas prac w Senacie zwracano uwagę, że nowela wprowadza „tylnymi drzwiami” możliwość wyższego wynagradzania podsekretarzy stanu, a zatem także parlamentarzystów, których wynagrodzenia związane są z wysokością pensji podsekretarzy stanu.

Ustawa o działach administracji rządowej z 1997 r. (wielokrotnie nowelizowana) umożliwia tworzenie nowych ministerstw na podstawie rozporządzeń, bez konieczności zmiany ustawy. Warunkiem jest podporządkowanie nowo utworzonemu resortowi konkretnych, wymienionych w ustawie działów. Jeżeli jednak rząd planuje w inny sposób rozdysponować zadania należące do jednego działu, wówczas niezbędna jest nowelizacja ustawy.

W wyniku rekonstrukcji rządu przeprowadzonej na początku października 2020 r., liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14. Część resortów została zlikwidowana, a ich kompetencje przekazano innym – wcześniej istniejącym lub nowo powołanym – ministerstwom.

PAP

drukuj