Apel Prawicy RP dot. subwencji na edukację domową

Prawica Rzeczypospolitej apeluje o wycofanie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej o 40-procentowym zmniejszeniu subwencji na edukację domową. W oświadczeniu politycy zwracają uwagę na rosnącą popularność tej formy edukacji.

Według danych MEN-u taką formą nauczania objętych jest 6 tys. dzieci.

Edukacja powinna być zdecentralizowana i wspierać prawa rodziców – uważa Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczpospolitej.

– Tak naprawdę w edukacji powinno być jak najmniej państwa. Państwo przede wszystkim powinno wykonywać bardzo dobrze funkcje nadzoru pedagogicznego, natomiast jesteśmy przeciwni omnipotencji państwa w edukacji. Edukacja domowa jest jedną z form realizacji praw rodziców, praw wychowawczych, światopoglądowych i po prostu – jak dowodzą różne badania i doświadczenie w innych krajach – dzieci, które korzystają z tej edukacji domowej są bardzo dobrze przygotowane edukacyjnie, ale także do ról publicznych, społecznych. Co więcej edukacja domowa zbliża rodziny, tworzy pewną wspólnotę różnych rodzin – mówi Krzysztof Kawęcki.

Prawica Rzeczypospolitej podkreśla, że państwo powinno objąć szczególną troską edukację domową i udzielić tym działaniom wsparcia prawnego, organizacyjnego i finansowego. Dlatego środki, które dzisiaj kierowane są do samorządów, powinny trafić bezpośrednio do rodziców dzieci, a nakłady powinny wzrastać.

RIRM

drukuj