Prawica Rzeczpospolitej będzie protestować przeciw konwencji RE

Prawica Rzeczypospolitej zapowiada akcje protestacyjne przeciwko ratyfikowaniu przez Polskę budzącej wiele kontrowersji Konwencji Rady Europy o tzw. zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

W najbliższy poniedziałek przedstawiciele Prawicy Rzeczpospolitej, organizacji pozarządowych i różnych środowisk złożą do biur senatorów w swoich okręgach oficjalny apel o nieratyfikowanie Konwencji.

W środę o godz. 14.00 przed gmachem Senatu odbędzie się pikieta. Na rozpoczynającym się w tym dniu posiedzeniu Senatorowie zajmą się ustawą, która upoważnia prezydenta do podpisu konwencji.

Dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes PR, apeluje do wszystkich osób, którym sprawy Polski, naszych dzieci oraz wartości chrześcijańskie i narodoweh są bliskie, o obecność i zaangażowanie w akcję.

– Przede wszystkim chcemy przypomnieć i zaapelować do Senatu Rzeczpospolitej o odrzucenie konwencji Rady Europy wprowadzającej – de facto – ideologię gender. Chcemy także przypomnieć, że Polska jest państwem o najniższym w UE poziomie przemocy wobec kobiet, co uznała nawet Unijna Agencja Praw Podstawowych – powiedział dr Krzysztof Kawęcki.

6 lutego Sejm przegłosował ustawę o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o tzw. zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Przeciwko konwencji protestują organizacje patriotyczne i prorodzinne. Sprzeciw wyraziło także Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.

RIRM

drukuj