Apel obrońców życia ws. Mary Wagner

Obrońcy życia apelują do działaczy na rzecz praw człowieka w sprawie więzionej Mary Wagner. Fundacja Pro-Prawo do Życia skierowała list otwarty do Amnesty International, Human Rights Watch oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

„Mary Wagner nie zrobiła nikomu krzywdy – walczy o prawa człowieka w poczuciu obowiązku ochrony życia i zdrowia kobiet oraz dzieci nienarodzonych. Dlatego też chodziła do klinik aborcyjnych w Toronto, wiedząc, że może być aresztowana” – czytamy w liście.

Kanadyjski wymiar sprawiedliwości potraktował Mary Wagner jak niebezpiecznego przestępcę. Prawnicy nie mogą wykorzystywać zeznań biegłego w jej obronie. Kaja Godek z Fundacji Pro-Prawo do Życia, przypomina, że narusza to prawo do wolności słowa, sumienia i swobody wypowiedzi. Obrońcy praw człowieka muszą interweniować .

– Uważamy, że kanadyjski wymiar sprawiedliwości traktuje Mary Wagner jak niebezpiecznego przestępcę, podczas gdy ci, którzy zabijają dzieci cieszą się prawami i są chronieni przez instytucje i kanadyjskie prawo. Jest to sytuacja absolutnie patologiczna. Te organizacje, w sytuacjach, w których interweniują, piszą listy otwarte do rządów, organizują maratony pisania listów o uwolnienie więźniów, przesyłają również więźniom wsparcie – liczymy, że zainteresują się tą sprawą, że ich działacze wypowiedzą się publicznie i ich głos będzie słyszalny. To, co dzieje się z Mary Wagner to pogwałcenie praw człowieka – podkreśliła Kaja Godek.

Obrońcy życia podkreślają, że nadszedł już czas, aby organizacje broniące praw człowieka udowodniły, że ich retoryka pokrywa się z działaniami.

RIRM

drukuj