(fot.PAP)

Apel NSZZ „Solidarność” ws. łamania praw

NSZZ „Solidarność” apeluje do Rzecznika Praw Obywatelskich o zajęcie stanowiska wobec łamania praw pacjentów i pracowników Służby Zdrowia.

Rząd, prezydent, minister zdrowia milczą wobec wyników kontroli NIK, które wskazują na liczne patologie systemu. Stąd apel związkowców – mówi Maria Ochman, przewodnicząca Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

– List otwarty do pani rzecznik prof. Ireny Lipowicz jest zbiorem naszych wątpliwości, naszych pytań dotyczących organizacji systemu ochrony zdrowia oraz wątpliwości dotyczących tego, czy aby na pewno ten system ochrony zdrowia jest powszechny i solidarny. Czy w tym systemie wszyscy pacjenci mają zapewniony równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych. Należy pamiętać o tym, że taki dostęp gwarantuje obywatelom RP ustawa zasadnicza; Konstytucja, która w art. 68 definiuje bardzo wyraźnie, w jaki sposób ten system powinien być zorganizowany tak, aby zapewniać równy dostęp. Na tym spoczywa ten obowiązek – powiedziała Maria Ochman.

Rzecznik Praw Obywatelskich powinien doprowadzić do publicznej debaty na temat stanu polskiej Służby Zdrowia. Z kolei polityczni decydenci nie mogą unikać odpowiedzialności, która ciąży na nich z racji pełnionego stanowiska – dodaje Maria Ochman.

– W naszej ocenie taka organizacja systemu, albo należałoby powiedzieć jej brak łamie Konstytucję. Rzecznik Praw Obywatelskich jest osobą, która powinna stać na straży przestrzegania tych praw i powinna interweniować. Zwracamy się też do pani rzecznik o rozpoczęcie publicznej debaty, która zmusi rządzących do podjęcia niezbędnych działań i naprawienia tych zaniechań – delikatnie mówiąc, bo to jest złamanie Konstytucji – i doprowadzenia do sytuacji, że nie będziemy musieli segregować pacjentów ze względu na ich chorobę  – dodała Maria Ochman.

RIRM

drukuj