fot. prezydent.pl

A. Duda: Apeluję o uszanowanie ładu konstytucyjnego w kwestii wyborów prezydenckich

Prezydent Andrzej Duda liczy na odpowiedzialność wszystkich polityków ws. wyborów prezydenckich i apeluje o uszanowanie ładu konstytucyjnego. Prezydent był pytany podczas internetowej sesji Q&A, czy 28 czerwca jako termin wyborów jest zagrożony w związku z tym, że KO zgłosiła w Senacie poprawkę, by wybory odbyły się po 6 sierpnia twierdząc, że tak nakazuje konstytucja.

Andrzej Duda wskazał, że ustawa zasadnicza niczego takiego nie nakazuje, a wręcz przeciwnie – zgodnie z nią głosowanie powinno się odbyć pomiędzy 150 a 75 dniem przed wygaśnięciem kadencji urzędującego prezydenta, tj. 6 sierpnia.

Andrzej Duda podkreślił, że gdyby 6 sierpnia nie było nowo wybranego prezydenta i nie mógłby on złożyć ślubowania, to mielibyśmy do czynienia z ,,zaburzeniem ustrojowym”. Prezydent wyraził nadzieję, że do tego nie dojdzie.

– Ja mam nadzieję, że wszyscy politycy w naszym kraju są odpowiedzialni i że uczynią wszystko, żeby do takiej sytuacji nie doszło, czyli żeby te wybory prezydenckie jak najszybciej mogły się odbyć i żeby nowo wybrany prezydent mógł objąć urząd 6 sierpnia, tak jak powinno się to odbyć zgodnie z zasadami ustrojowymi, które mamy w naszym kraju. Liczę ogromnie na odpowiedzialność polityków, bo to jest odpowiedzialność za bardzo ważne polskie sprawy. Każdy, kto od tyłu interpretując konstytucję albo interpretując poszczególne jej przepisy w zupełnym oderwaniu od ducha konstytucji, od istoty szerszych zapisów konstytucyjnych – bo i z takimi  interpretacjami ostatnio się spotkaliśmy – sugeruje tutaj jakieś inne metody działania, próbuje siać ferment – zaznaczył prezydent.

Prezydent Andrzej Duda zaapelował do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego i senatorów Koalicji Obywatelskiej, aby procedowali ustawę w sprawie wyborów prezydenckich jak najszybciej. Podkreślił, że to niezwykle ważne dla naszego ładu ustrojowego, zwłaszcza w czasie epidemii.

RIRM

drukuj