Autorstwa User:Mathiasrex Maciej Szczepańczyk - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10592614

81 lat temu Niemcy rozstrzelali 358 Polaków w Palmirach

Mija 81 lat odkąd Niemcy dokonali największej egzekucji w Palmirach, niedaleko Warszawy. Rozstrzelanych zostało ponad 350 Polaków.

20-21 czerwca 1940 roku Niemcy popełnili największą zbrodnię we wsi Palmiry, koło Warszawy. Rozstrzelano wielu wybitnych działaczy społecznych i politycznych, dziennikarzy, lekarzy, adwokatów i księży.

W tych dniach w palmirskich lasach zginęło 358 Polaków. Śmierć ponieśli m.in marszałek Sejmu, Maciej Rataj; złoty medalista olimpijski Janusz Kusociński i wiceprezydent Warszawy, Jan Pohoski.

Doły grzebalne kopała zwykle młodzież z pobliskiego obozu hitlerowskiego. Zwłoki zasypywano ziemią i piaskiem. Następnie sadzono drzewka i maskowano je ściółką i liśćmi.

W Palmirach od grudnia 1939 do lipca 1941 roku Niemcy przeprowadzili 21 egzekucji, w których zginęło ponad 1700 osób. Obecnie w miejscu zbrodni znajduje się cmentarz, gdzie spoczywają szczątki ponad 2000 ofiar. Wśród pochowanych są ofiary innych egzekucji, do których doszło w okresie okupacji na terenie województwa mazowieckiego, m.in. na Szwedzkich Górach, w Laskach i na Wydmach Łuże.

TV Trwam News

drukuj