fot. twitter.com/PLinLithuania

38 Litwinów i Polaków uhonorowano polskimi odznaczeniami

38 Litwinów i Polaków uhonorowano polskimi odznaczeniami za zasługi w rozwoju współpracy polsko-litewskiej oraz działalność na rzecz społeczności polskiej na Litwie. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w Dniu Konstytucji 3 Maja w ambasadzie RP w Wilnie.

Wśród odznaczonych jest mieszkający w Polsce grafik litewskiego pochodzenia Stasys Eidrigeviczius i litewski dyplomata, były ambasador Litwy w Polsce Dainius Juneviczius, którym przyznano Krzyże Komandorskie Orderu Zasługi RP.

Odznaczeni zostali też m.in. dziekan wydziału historii na Uniwersytecie Wileńskim Rimvydas Petrauskas, dyrektorka Litewskiej Filharmonii Narodowej Ruta Prusevicziene, były minister kultury Litwy Jonas Juczas i obecny szef tego resortu Mindaugas Kvietkauskas, a także ks. Mirosław Grabowski, lekarka Bronisława Siwicka, prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków na Litwie Henryk Malewski, przedsiębiorcy Marian Tareilis, Robert i Bernard Niewiadomscy.

Ambasador Polski na Litwie Urszula Doroszewska podczas uroczystości wręczenia odznaczeń, przypominając z znaczeniu Konstytucji 3 Maja, podkreśliła, że „Polska i Litwa są dziś partnerami strategicznymi”, a „podwaliny pod naszą współpracę położył 25 lat temu traktat polsko-litewski” o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy.

„Traktat ten w sposób szczególny wziął pod ochronę prawa mniejszości narodowych – polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce – i strona polska wciąż ma nadzieję na uregulowanie tych szczegółowych kwestii, które są ważne dla Polaków na Litwie” – wskazała ambasador i podkreśliła, że „te sprawy powinny zostać zamknięte, aby nie mogły one już nigdy służyć naszych wrogom do zatruwania stosunków polsko-litewskich”.

PAP/RIRM

drukuj