Pielgrzymka Ludzi Pracy do Czestochowy, wrzesień 1985. Delegacja Solidarności Huty im. Lenina (fot. http://www.tkrh.pl)

30 lat Tajnej Komisji Robotniczej Hutników

W Nowej Hucie rozpoczną się dziś dwudniowe uroczystości związane z 30. rocznicą powstania TKRH NSZZ Solidarność.  Rozpoczną się złożenie kwiatów na grobach Bogdana Włosika i Ryszarda Smagura.

Po złożeniu kwiatów odbędzie się odsłonięcie tablicy pamiątkowej, po czy sprawowano będzie Eucharystia w kościele Arka Pana w Bieńczycach. Odbędzie się także koncert orkiestry Huty Arcelor Mittal Poland.

Na jutro zaplanowano otwarcie wystawy, ogłoszenie konkursu dla uczniów szkół ponadgimanzjalnych oraz wręczenie orderów.

30 lat Tajnej Komisji Robotniczej Hutników (format PDF)

drukuj