1,6 mln odblasków trafi do uczniów klas I-III szkół podstawowych

1,6 mln odblasków z wbudowaną migającą lampką przekaże do połowy września PZU wszystkim uczniom klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce w ramach kampanii „Odblaski – dziecko bezpieczne na drodze”. Kampania została objęta honorowym patronatem MEN.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska wzięła udział w poniedziałkowej inauguracji ogólnopolskiej kampanii społecznej realizowanej przez PZU. Celem akcji jest poprawa widoczności dzieci na drodze i ograniczenie wypadków z udziałem uczniów. W 2017 r. w Polsce ucierpiało w wypadkach 911 dzieci poruszających się pieszo po drogach.

Jak przypominają organizatorzy akcji, przy słabej widoczności, bez elementów odblaskowych, pieszy jest widoczny na drodze w światłach mijania samochodu z odległości zaledwie 20-30 m. Przy prędkości 90 km/h, kierowca pokonuje 25 m/s i może nie mieć możliwości reakcji na widok pieszego. Jeśli jednak pieszy wyposażony jest w element odblaskowy, odbijający światła samochodu, kierowca spostrzeże go już z odległości 130-150 m, czyli dużo szybciej, a to może uratować pieszemu życie.

– Rodzice podkreślają, że bezpieczeństwo ich dziecka w szkole i w drodze do szkoły jest najważniejsze. To także dla nas priorytet w realizacji polityki oświatowej państwa – powiedziała Anna Zalewska.

Szefowa MEN podkreśliła, że bezpieczeństwo uczniów w szkołach jest jednym z priorytetowych działań podejmowanych w ramach realizacji polityki oświatowej państwa.

– Na nowo opisaliśmy w prawie oświatowym podniesienie standardów bezpieczeństwa w szkołach oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego funkcjonowania w każdej sytuacji. Z kolei cele i treści nauczania z zakresu wychowania komunikacyjnego są uwzględnione w podstawie programowej na każdym etapie edukacyjnym, począwszy od wychowania przedszkolnego – zaznaczyła minister.

Szczegółowe regulacje w tym zakresie określono w przepisach prawa oświatowego. Mają one na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa w szkołach oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego funkcjonowania w każdej sytuacji, w tym także na drodze. MEN wspiera wiele inicjatyw edukacyjnych upowszechniających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Szkoły i placówki oświatowe same również realizują różnorodne projekty, których zadaniem jest uwrażliwienie na kwestie związane z bezpieczeństwem.

– Jako firma odpowiedzialna społecznie od wielu lat uświadamiamy Polakom, jak istotne jest ich bezpieczeństwo. Dzięki akcji  >>Odblaski – dziecko bezpieczne na drodze<< chcemy realnie zmniejszyć liczbę wypadków drogowych, w tym z udziałem najmłodszych – powiedział prezes PZU SA Paweł Surówka.

– Jeśli jesteśmy widoczni na drodze, stajemy się znacznie bardziej bezpieczni. Wystarczy przypiąć odblask do plecaka szkolnego lub założyć na rękę. Taka mała rzecz – odblask, w pewnych sytuacjach może okazać się bezcenna i uchronić dziecko przed wypadkiem – wskazała członek zarządu PZU Życie Dorota Macieja.

Akcja „Odblaski – dziecko bezpieczne na drodze” ma na celu edukowanie w zakresie bezpieczeństwa nie tylko najmłodszych, lecz także ich rodziców oraz nauczycieli. W ramach akcji PZU przygotowało kampanię z działaniami przeznaczonymi dla każdej z tych grup. Akcja swoim zasięgiem obejmie zarówno szkoły publiczne, jak i prywatne – łącznie blisko 14 tys. placówek.

Poza kampanią w telewizji, PZU wykorzysta też inne formy promocji. Z myślą o nauczycielach i rodzicach przygotowano materiały edukacyjne dostępne na stronie niestraszki.pzu.pl a także konkurs rysunkowy. Przygotowano też film dla dzieci promujący dobre praktyki w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze. Dzięki współpracy z NaviExpert kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość w pobliżu każdej z 14 tys. szkół podstawowych, do których trafią odblaski PZU, usłyszą w swojej nawigacji komunikat, by zwolnili. Informacja będzie odczytywana głosem dziecka.

PAP/RIRM

drukuj