Wpisy

Dziurawy system wydawania wiz dla Ukraińców

Najwyższa Izba Kontroli alarmuje w sprawie wydawania wiz pracowniczych obywatelom Ukrainy. Jak się okazuje, obowiązujący do tej pory system był dziurawy. Wykorzystywano go do wyłudzania wiz i umożliwiania cudzoziemcom przyjazdu do strefy Schengen w celach innych niż deklarowane podjęcie pracy w Polsce.

Ukraińcy bez wizy do Unii Europejskiej

Od dziś Unia Europejska znosi obowiązek posiadania wiz dla obywateli Ukrainy. Oznacza to, że Ukraińcy będą mogli wjechać do państw wspólnoty bez wizy na 90 dni w ciągu pół roku. Liberalizacja przepisów nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii.