PAP/Jacek Turczyk

Przesłuchanie Zbigniewa Ćwiąkalskiego przed sejmową komisją śledczą ds. wyłudzeń VAT

Przed sejmową komisją śledczą ds. wyłudzeń VAT trwa przesłuchanie Zbigniewa Ćwiąkalskiego, byłego ministra sprawiedliwości.

Zbigniew Ćwiąkalski funkcję ministra sprawiedliwości, a jednocześnie Prokuratora Generalnego, pełnił w latach 2007-2009 w rządzie Donalda Tuska.

Świadek zapytany, czy sprawując stanowisko zetknął się ze zjawiskiem wyłudzania VAT, wskazał, że nie była to grupa przestępstw dominujących. Jednocześnie stwierdził, że w 2008 r. przestępczość gospodarcza spadała.

Z dokumentów zgromadzonych przez komisję wynika, że Zbigniew Ćwiąkalski nie podejmował działań realnie ograniczających wyłudzenia VAT – mówił szef komisji śledczej, poseł Marcin Horała.

– Pan Zbigniew Ćwiąkalski był ministrem sprawiedliwości w czasach, gdy oznaczało to też, że jest Prokuratorem Generalnym, czyli jest zwierzchnikiem prokuratury. Ten wątek działań przestępczych polegających na wyłudzaniu podatku VAT, chociażby nienależnych zwrotów, to są po prostu przestępstwa. To zadanie dla prokuratora, a zwierzchnikiem prokuratorów w Polsce był wówczas pan minister, więc trzeba się go zapytać, jakie działania podejmował, żeby zwalczać tego rodzaju przestępczość. Ja przynajmniej takich nie dostrzegłem, być może pan minister zeznając wskaże na jakieś szczególne działania w tym czasie, kiedy był ministrem. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że ten problem był całkowicie ignorowany, niedostrzegany, jakby to nie był żaden szczególny problem – podkreślił Marcin Horała.

W dalszej części przesłuchania członkowie komisji będą pytać m.in. o relacje z Andrzejem Parafianowiczem, byłym wiceministrem finansów. W latach 2007-2013 był on Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej, który podlegał Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu.

Szacuje się, że w latach 2007-2015 strata Skarbu Państwa z tytułu wyłudzeń VAT wyniosła ponad 250 mld zł.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj