Braniewo: w niedzielę przysięga żołnierzy WOT

„Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam…”. Już w niedzielę 21 lipca w Braniewie odbędzie się zaprzysiężenie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy szkolą się w 43 Batalionie Lekkiej Piechoty. Słowa przysięgi wypowie ponad 90 żołnierzy.

Przysięga odbędzie się na placu apelowym 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej przy ul. Sikorskiego 41. Początek uroczystości o godz. 10.00.

Żołnierze, którzy złożą przysięgę, to mieszkańcy powiatów: elbląskiego, braniewskiego, bartoszyckiego, lidzbarskiego, giżyckiego, kętrzyńskiego, ełckiego i piskiego oraz ostródzkiego, iławskiego, działdowskiego i nowomiejskiego.

Po przysiędze rozpoczną służbę w batalionach w Braniewie, Morągu, Olsztynie i Giżycku.

W wydarzeniu będą uczestniczyć rodziny żołnierzy, zaproszeni goście, przedstawiciele samorządów i służb mundurowych.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Na czas wojny głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wojciech Andrearczyk/RIRM

drukuj