Bardziej być

Mieczysław A. Krąpiec OP

Papież – Polak, przedtem przez 24 lata profesor KUL, dostrzegał wielkie zagrożenia dla człowieka deformowanego przez współczesną laicką pseudokulturę globalną. Trzeba więc było przypominać i podkreślać w felietonach radiowych sprawdzoną przez wieki doktrynę chrześcijańską: o tym, kim jest człowiek, jaki jest sens życia ludzkiego szczególnie w społeczności Polskiego Narodu, który przez wieki pielęgnuje i rozwija swą duchową kulturę, bogacąc osobę człowieka prawdą, dobrem, pięknem i świętością.

Informacja: Fundacja „Nasza przyszłość”

drukuj