Przemieniająca moc Słowa Bożego

Ks. Michał Bednarz

108 pytań i odpowiedzi wyjaśniających tajemnice Pisma Świętego!
Jak nie przegrać i nie zmarnować życia? Odpowiedź na to pytanie daje Pismo Święte, pokazując, że nie jesteśmy istotami przypadkowymi, ale wyszliśmy z ręki dobrego Boga, który wezwał nas do budowy lepszego świata. Wskazówki, jak go budować, znajdziemy właśnie w życiu bohaterów biblijnych, którzy podobnie jak my zmagali się w ciągu wieków z bólem i trudami. Czasem zawodzili, ale w ostateczności to łaska Boga odnosiła w nich zwycięstwo.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj