Bądźcie obrońcami życia!

Jan Paweł II, papież

„Stwórca powierzył życie człowieka jego odpowiedzialnej trosce nie po to, by nim samowolnie dysponował, ale by go mądrze strzegł oraz zarządzał nim wiernie i z miłością”.

Kolejny tomik z Biblioteki Jana Pawła II poświęcamy ochronie życia – od poczęcia do śmierci z przyczyn naturalnych. Ojciec Święty, świadomy szerzącej się współcześnie cywilizacji śmierci, wielokrotnie bronił życia. Kształtował też w wiernych postawę szacunku do życia własnego i bliźnich: dzieci – poczętych pod sercami matek i już narodzonych, młodzieży, dorosłych i starców, niezależnie od płci, wieku, wykształcenia, zdolności czy stanu zdrowia.

Niejednokrotnie oskarżał tych, którzy odpowiadają za zbrodnie aborcji czy eutanazji. Nieraz są to ostre wypowiedzi, przypominające o odpowiedzialności złożonej w ludzkie ręce, o konieczności sprzeciwu wobec decyzji rządów dopuszczających zabijanie człowieka w mocy prawa.

Informacja: Fundacja „Nasza przyszłość”

drukuj