Bóg przemówił w Legnicy

bp Zbigniew Kiernikowski

Widzialne znaki Pana Boga w Polsce na dzisiejsze czasy! 23 grudnia 2013 roku w sanktuarium św. Jacka w Legnicy przy udzielaniu Komunii świętej na ziemię spadła hostia, w której później odkryto ślady ludzkiego serca. Po ponad dwóch latach badań potwierdzono to wyjątkowe wydarzenie eucharystyczne. Co chciał nam przez nie powiedzieć Pan Jezus? Dlaczego wybrał Polskę? W książce przedstawiono szczegółowy zapis wydarzeń z Legnicy oraz dokumenty władz kościelnych i przeprowadzonych badań, potwierdzających zaistnienie cudu. Cenną relikwię można celebrować codziennie w sanktuarium św. Jacka w Legnicy.

Informacja „Nasza Przyszłość”

drukuj