Wpisy

„Lista Ładosia” – Polacy masowo ratowali Żydów

„Lista Ładosia”, to kolejny mocny dowód na to, jak Polska i Polacy ratowali Żydów przed śmiercią w czasie II wojny światowej. Lista to spis kilku tysięcy nazwisk Żydów, którym polska ambasada w Szwajcarii wystawiła fałszywe paszporty kilku Krajów Ameryki Południowej i Środkowej. Dzięki tym dokumentom Żydzi mogli opuścić okupowaną przez Niemców Europę. „Listę Ładosia” obejmującą cześć nazwisk, na które wystawiono fałszywe dokumenty opublikował Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.