Wpisy

Szwajcaria: Władze medyczne odmówiły zatwierdzenia szczepionki AstraZeneca. „Potrzebne są dane z kolejnych badań do dalszej oceny bezpieczeństwa, skuteczności i jakości szczepionki”

Odpowiedzialna za dopuszczanie do obrotu leków w Szwajcarii, Agencja Produktów Terapeutycznych (Swissmedic), odmówiła w środę zatwierdzenia szczepionki firmy AstraZeneca. Jej zdaniem obecnie jest za mało danych, aby preparat ten mógł być stosowany skutecznie przeciwko COVID-19.

„Lista Ładosia” – Polacy masowo ratowali Żydów

„Lista Ładosia”, to kolejny mocny dowód na to, jak Polska i Polacy ratowali Żydów przed śmiercią w czasie II wojny światowej. Lista to spis kilku tysięcy nazwisk Żydów, którym polska ambasada w Szwajcarii wystawiła fałszywe paszporty kilku Krajów Ameryki Południowej i Środkowej. Dzięki tym dokumentom Żydzi mogli opuścić okupowaną przez Niemców Europę. „Listę Ładosia” obejmującą cześć nazwisk, na które wystawiono fałszywe dokumenty opublikował Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.