Wpisy

Powstanie Koalicja Polski Śląsk

Przedstawiciele stowarzyszeń z Górnego Śląska i Opolszczyzny ogłosili w tym tygodniu projekt deklaracji ideowej Koalicji Polski Śląsk. Będzie ona stanowiła swego rodzaju odpowiedź na niedawne powstanie z inicjatywy m.in. Ruchu Autonomii Śląska – Śląskiej Partii Regionalnej. Nie będzie jednak dążyć do przekształcenia się w komitet wyborczy.