Wpisy

„Nasz Dziennik”: Niebezpieczeństwo, że surogacja stanie się prawem w Europie, jest ogromne, ponieważ presja homolobby jest coraz mocniejsza

Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wpływa coraz więcej żądań uznania surogacji, czyli tzw. macierzyństwa zastępczego, jako prawa obowiązującego w krajach europejskich. Eksperci alarmują: niebezpieczeństwo, że surogacja stanie się prawem w Europie, jest ogromne, ponieważ presja homolobby jest coraz mocniejsza.

Groźby wobec Polski

W Warszawie zakończyła się wizyta delegacji Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego. Europosłowie grozili Polsce odebraniem unijnych funduszy. Oskarżali także nasze władze o łamanie prawa europejskiego.

[TYLKO U NAS] Dr M. Skwarzyński: Nie da się w Europie zbudować jednego państwa na gruncie politycznym

Tak naprawdę to jest kolejna historyczna próba zbudowania w Europie politycznego państwa. Historia pokazuje, że nie da się w Europie zbudować jednego państwa na gruncie politycznym – mówił w kontekście ostatnich decyzji organów unijnych dr Michał Skwarzyński, prawnik, w rozmowie z TV Trwam.

Sz. Szynkowski vel Sęk: Francja i Niemcy atakując Polskę po orzeczeniu TK wykazują się hipokryzją

Wiceminister spraw zagranicznych, Szymon Szynkowski vel Sęk, mówi, że Francja i Niemcy stając w sporze o prymat prawa krajowego nad unijnym po stronie Komisji Europejskiej, wykazują się hipokryzją. Chodzi o wydane w piątek oświadczenie szefów MSZ dot. czwartkowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

[TYLKO U NAS] P. Ł. Andrzejewski o kolejnych atakach organów unijnych na polski system prawny: Mamy do czynienia z nadużyciem prawnym i przemocą instytucjonalną. Chodzi o to, żeby Polska była skolonizowana i zwasalizowana

Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa zewnętrzna wobec suwerennego funkcjonowania ustroju i konstytucji państwa polskiego ma tylko takie prawa, jakie zostały przyznane w traktatach. To, co się dzieje, jest ponad zakresem przyznanym przez Polskę do orzecznictwa zarówno TSUE, jak i innym organom UE. W tym zakresie mamy do czynienia z nadużyciem prawnym i przemocą instytucjonalną (…). Chodzi o to, żeby Polska była skolonizowana i zwasalizowana. To jest batalia nie tyle o sądownictwo, co o suwerenność Polski i Polaków – mówił Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, we wtorkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] P. Ł. Andrzejewski o wyroku ETPCz: Możemy traktować to jako zamach na polski system prawa i polską konstytucję

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu ws. naruszenia przez Polskę prawa do rzetelnego procesu możemy traktować jako zamach na polski system prawa i polską konstytucję – podkreślił Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Prawnicy ws. planów zniesienia odmowy przyjęcia mandatu: Proponuje się wprowadzić sytuację, w której obowiązek udowodnienia winy będzie ciążył nie na oskarżycielu, tylko na tym, kto popełnił ewentualne wykroczenie

Jeżeli z systemu prawnego wyeliminujemy prawo do przyjęcia odmowy mandatu, to powstaną bardzo poważne wątpliwości konstytucyjne. Na gruncie polskiej konstytucji prawo człowieka do obrony, postępowania sądowego oraz postępowania sądowego w dwóch instancjach przysługuje każdej osobie obwinionej o czyn zabroniony, a więc także za wykroczenie – powiedział dr Michał Skwarzyński z Katedry Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego KUL-u w rozmowie z TV Trwam. Proponuje się wprowadzić sytuację, w której nie na oskarżycielu będzie ciążył obowiązek udowodnienia winy, tylko na tym, kto popełnił ewentualne wykroczenie – wskazał z kolei dr Jarosław Świeczkowski z Uniwersytetu Gdańskiego, prawnik.