Wpisy

Rada Nadzorcza JSW: powodem zmian w zarządzie JSW utrata zaufania w związku naruszaniem zasad ładu korporacyjnego

Głównym powodem odwołania dwojga członków zarządu JSW była utrata zaufania do zarządu w związku naruszaniem zasad ładu korporacyjnego, utrudnianiem wykonywania kodeksowych uprawnień Radzie Nadzorczej i brakiem właściwej komunikacji pomiędzy organem nadzorczym a zarządem – podała szefowa rady JSW.

Związki JSW ogłosiły akcję protestacyjną

Związki z Jastrzębskiej Spółki Węglowej ogłosiły akcję protestacyjną, sprzeciwiając się – jak przekonują – „destabilizacji” firmy wobec spodziewanych zmian w jej zarządzie oraz – docelowo – „wyprowadzeniu” wypracowanych przez nią środków na inne inwestycje rządowe.

COP24 pod hasłem: „Czyste paliwa”

To był dzień pod hasłem: „Czyste paliwa”, ale wbrew pozorom najwięcej dyskutowano o węglu. Innowacje mogą przynieść pozyskiwanie wodoru z węgla koksowego, a za tym stoi Jastrzębska Spółka Węglowa. Swoje plany przedstawiła na szczycie klimatycznym w Katowicach.

JSW dla innowacyjnego przemysłu

JSW potwierdziła na szczycie klimatycznym ambitne plany wytwarzania przyjaznych środowisku produktów, m.in. wodoru separowanego z gazu koksowniczego,  nanorurek na bazie grafenu oraz adsorbentów. Wspólnie z liderami europejskiego przemysłu przekonywała decydentów do węgla koksowego, niezbędnego surowca do produkcji stali, będącej fundamentem nowoczesnego przemysłu XXI w.