Wpisy

Rada Nadzorcza JSW: powodem zmian w zarządzie JSW utrata zaufania w związku naruszaniem zasad ładu korporacyjnego

Głównym powodem odwołania dwojga członków zarządu JSW była utrata zaufania do zarządu w związku naruszaniem zasad ładu korporacyjnego, utrudnianiem wykonywania kodeksowych uprawnień Radzie Nadzorczej i brakiem właściwej komunikacji pomiędzy organem nadzorczym a zarządem – podała szefowa rady JSW.