fot. pl.wikipedia.org

JSW z kolejnymi inwestycjami

Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej zwiększa inwestycje i zakłada wzrost wydobycia węgla. Nie planuje jednak nowej emisji akcji.

Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która w ubiegłym roku wydała na inwestycje prawie 1,7 mld zł i zwiększyła wydobycie węgla o 3,3 proc., na ten rok zakłada kilkuprocentowy wzrost produkcji i większe nakłady inwestycyjne. Wśród priorytetowych przedsięwzięć jest m.in. zakończenie modernizacji zakładów przeróbczych w kopalniach Budryk i Knurów-Szczygłowice, a także kontynuacja prac zmierzających do uruchomienia nowej kopalni Bzie-Dębina. W tym roku nakłady w tej kopalni sięgną 140-150 mln zł, a wydobycie węgla ma tam rozpocząć się w 2022 roku. Według założeń JSW, ilość ścian wydobywczych w kopalniach spółki zwiększy się w tym roku z 22 do 27, a udział węgla koksowego w produkcji ogółem ma wzrosnąć powyżej 70 proc. wobec niespełna 69 proc. w minionym roku. Docelowo – według strategii JSW – ma to być powyżej 85 proc. Do końca tego roku spółka zamierza przygotować aktualizację strategii. Firma chce też zwiększyć ilość i tempo prowadzenia robót przygotowawczych, czyli m.in. drążenia chodników w celu udostępnienie nowych złóż. W ub. roku wydrążono ich ponad 65 km, w tym roku ma to być ponad 70 km. W kwietniu JSW podpisze umowy kredytowe dotyczące długoterminowego finansowania z konsorcjum bankowym, a także z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który będzie finansował inwestycje proekologiczne. JSW nie planuje nowej emisji akcji. Oceniono, że przy obecnych poziomach kursów byłaby ona nieopłacalna. Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej zatrudnia ponad 28 tys. osób, w tym ponad 21 tys. pracowników w samej Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

TV Trwam News/RIRM

drukuj