Wpisy

Ewangelia na niedzielę: Chrystus żyje i również dziś jest z nami

W relacji o uczniach idących do Emaus dominuje obraz drogi, na której nie brakuje momentów bólu i trudnych pytań. To taka droga, gdzie każdy z nas może odnaleźć siebie we własnym momencie historii, ze wszystkimi wątpliwościami,  smutkami i radościami. Na drodze naszego życia Chrystus jest stale obecny – to podkreśla ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w komentarzu na III Niedzielę Wielkanocną, 23 kwietnia.

Ewangelia na niedzielę: Jesteś niedowiarkiem czy wierzącym?

Żyjemy w świecie, który ignoruje powagę grzechu. Mówienie o grzechu uważa się za „niezdrowe”. Tymczasem im bardziej próbuje się ignorować ten temat, tym bardziej nasilają się depresje i lęki. Jezus objawia, że nawet największe grzechy nie przekreślają przyszłości człowieka, jeśli z ufnością zwróci się do Bożego Miłosierdzia. W takim duchu przedstawia historię Tomasza apostoła ks. Krzysztof Wons dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w komentarzu na Niedzielę Miłosierdzia, 16 kwietnia.

Ewangelia na niedzielę: ślepi faryzeusze i widzący niewidomy

Gesty Jezusa wobec niewidomego są gestami Stwórcy, który ulepił z gliny pierwszego człowieka. Następnie niewidomy miał obmyć się w sadzawce Siloe, co z greckiego znaczy „posłany”. W Ewangelii Jana „Posłany” to jakby drugie imię Jezusa. Tak więc niewidomy odzyskał wzrok, bo zanurzył się w samym Jezusie. To także oczywiste przywołanie sakramentu Chrztu świętego. Na te aspekty zwraca uwagę ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w komentarzu na IV niedzielę Wielkiego Postu, 19 marca.

Ewangelia na niedzielę: Co zrobić, by przykazania nie były ciężarem?

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi». Mt 5, 17-37

Sól, światło i miasto na górze – życie pełne smaku, nadziei i Boga

Podobnie jak sól mamy nadawać Boży smak życiu innych. Jak światło mamy dawać innym nadzieję w ciemnościach codzienności. Jak miasto na górze – Jerozolima – nasze życie ma być świadectwem i prowadzić innych do Boga. O zadaniach, jakie stawia przed nami dzisiaj Pan Jezus, pisze w komentarzu do niedzielnej Ewangelii biblista ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, wicedyrektor Centrum Heschela KUL.

Ewangelia na niedzielę: Czas na zmianę? Nowa praca? A co na to Pan Bóg?

Jezus udał się do Galilei głosić Ewangelię w trudnych okolicznościach – aresztowano Jana Chrzciciela. Atmosfera musiała być napięta, zwłaszcza w rodzinie Piotra, którego brat Andrzej był uczniem Jana. To dzięki Janowi Andrzej i Piotr spotkali Jezusa. To Jan wskazał Go jako Baranka Bożego. O okolicznościach i nieprawdopodobnym zaufaniu, jakim uczniowie obdarzyli Jezusa u początku głoszenia dobrej nowiny mówi ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w komentarzu na niedzielę 22 stycznia.

Ewangelia na niedzielę: Jak w codzienności zauważać Boga objawiającego nam swoją miłość?

Okres Bożego Narodzenia jest bardzo bogaty w uroczystości i święta, które następują niemal jedno po drugim. W każdym z nich Pan Bóg objawia przed nami swoją miłość i może pomóc nam odkryć także tajemnice naszego serca. Podpowiedzi, jak do nich dotrzeć, proponuje nam ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w komentarzu na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Która przypada 1 stycznia.

Ewangelia na niedzielę: Jak zaufać Bogu na sto procent, nawet gdy zmienia nasze plany?

W ostatnią niedzielę przed Bożym Narodzeniem Ewangelia ukazuje nam parę zaręczonych i poślubionych sobie ludzi – Józefa i Maryję, którzy w Nazarecie wiodą zwyczajne życie zakochanych. Mieli swoje marzenia i plany na życie. O Bożej ingerencji w te plany pisze w komentarzu na niedzielę 18 grudnia ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Ewangelia na niedzielę: Jak pokonać lęk i przygotować się na trudności, które są przed nami?

Zapowiedź zniszczenia świątyni, najświętszego miejsca dla Żydów, była dla nich jak koniec świata. Jezus zapowiada wojny, głód, zarazę i prześladowania. Czy to są słowa, których się oczekuje od Miłosiernego Boga? Słysząc takie zapowiedzi, każdy w strachu chciałby się jakoś przygotować, ale Boża logika jest inna. O tym, co powinniśmy zrobić wobec trudności, które mają nadejść mówi ks. abp Grzegorz Ryś w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 13 listopada.

Ewangelia na niedzielę: Czy wypada zadręczać Boga swoimi prośbami?

Przypowieść o sędzi i wdowie przypomina, jaka ma być modlitwa – wytrwała i w dobrym znaczeniu natrętna. Nie powinniśmy się zniechęcać, gdy natychmiast nie widzimy jej skutków. A jaki powinien być ten, kto się modli? Przede wszystkim ufny, że Bóg go kocha i chce mu pomóc. Na takie aspekty przypowieści zwraca uwagę Anna Anufrijenko w komentarzu na niedzielę 16 października.

Ewangelia na niedzielę: Ile trzeba mieć wiary?

Czy Apostołowie nie mieli wiary? Czy właśnie to zarzuca im Jezus? Takie wrażenie można odnieść, czytając słowa: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna». W kluczu tych słów ks. Krystian Malec, propagator lectio divina, proponuje rozważyć Ewangelię na niedzielę 2 października.