Wpisy

79. rocznica przekształcenia ZWZ w AK

79 lat temu utworzono Armię Krajową, która scaliła polskie podziemie zbrojne i konspiracyjne. Jak podkreślają historycy, była to największa tego typu organizacja zbrojna w Europie. W niedzielę w Warszawie wieńce złożono m.in. przed pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.

79. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

W Krakowie odbędą się dziś uroczystości 79. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Celem jest upamiętnienie tego wydarzenia oraz upomnienie się o realizację przez radę miasta uchwały dotyczącej budowy pomnika Armii Krajowej. Sprawa ciągnie się już 11 lat – przypomina Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, które organizuje uroczystości.

70 lat temu wykonano wyrok śmierci na mjr. Zygmuncie Szendzielarzu, ps. „Łupaszka”

70 lat temu, 8 lutego 1951 r., w więzieniu mokotowskim w Warszawie wykonano wyrok śmierci na mjr. Zygmuncie Szendzielarzu, ps. „Łupaszka” – legendarnym dowódcy V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, a następnie oddziałów partyzanckich Wileńskiego Okręgu AK. Proces majora był jednym z najważniejszych elementów komunistycznej kampanii propagandowej przeciwko podziemiu niepodległościowemu.

Materiały ikonograficzne wykorzystujące symbolikę Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego zasiliły zbiory Archiwum Akt Nowych

Materiały ikonograficzne, które wykorzystują symbolikę Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego – m.in. takie dokumenty zasiliły zbiory Archiwum Akt Nowych. Data przekazania dokumentacji, czyli 1 sierpnia w rocznicę wybuchu zrywu z 1944 r., nie była więc przypadkowa. Przekazanie materiałów odbyło się w sobotę podczas uroczystości w Warszawie.

76 lat temu dowódca AK gen. T. Komorowski „Bór” wydał decyzję o rozpoczęciu powstania w Warszawie

76 lat temu, 31 lipca 1944 r., dowódca AK gen. Tadeusz Komorowski „Bór” wydał komendantowi Okręgu AK Warszawa-Miasto płk. Antoniemu Chruścielowi „Monterowi” decyzję o rozpoczęciu 1 sierpnia 1944 r. powstania. „Po pięciu blisko latach nieprzerwanej i twardej walki prowadzonej w podziemiach konspiracji stajecie dziś otwarcie z bronią w ręku” – głosiło wezwanie.