Wpisy

Podkarpacie świętowało 78. rocznicę powstania Armii Krajowej

14 lutego Podkarpacie uczciło  78. rocznicę Powstania Armii Krajowej. Uroczystości odbyły się przy pomniku Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów. W ceremonii udział wzięli dowódca południowego regionu Estońskiej Ligi Obrony podpułkownik Kaido Titus i starszy podoficer sierżant major Teet Bluum, którzy od dwóch dni wizytowali  Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej.

75 lat temu wywieziono pierwszych żołnierzy Armii Krajowej z Lubelszczyzny do obozu NKWD w Borowiczach

Dokładnie 75 lat temu – 18 listopada 1944 r. – z Lublina wyruszył pierwszy transport do łagrów NKWD w Borowiczach, w którym znajdowało się blisko 900 żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Narodowych Sił Zbrojnych. Łącznie w listopadzie ’44 aresztowano i wywieziono około 6 tys. polskich żołnierzy.