Oddanie czci Niepokalanej na Placu Hiszpańskim w Rzymie przez Ojca Świętego Franciszka.


Audio MP3
Pobierz

Modlitwa Ojca Świętego Franciszka przed statuą Matki Bożej Niepokalanej na Placu Hiszpańskim w Rzymie:

Panno Święta i Niepokalana,

z ufnością i miłością

zwracamy się ku Tobie, która jesteś chlubą naszego ludu,

i troskliwą opiekunką naszego miasta.

 

Cała jesteś piękna o Maryjo!

nie ma w Tobie zmazy grzechu.

 

Wzbudź w nas wszystkich na nowo pragnienie świętości:

niech w naszym słowie jaśnieje blask prawdy,

niech w naszych dziełach rozbrzmiewa śpiew miłosierdzia,

niech w naszym ciele i sercach mieszkają czystość i niewinność,

niech w naszym życiu uobecnia się całe piękno Ewangelii.

 

Cała jesteś piękna o Maryjo!

W Tobie Słowo Boże stało się ciałem.

 

Pomóż nam trwać na uważnym słuchaniu głosu Pana:

niech krzyk ubogich nigdy nie zostawia nas obojętnymi,

niech cierpienie chorych i potrzebujących nie zastaje nas roztargnionymi,

niech nas porusza samotność starców i słabość dzieci,

niech każde ludzkie życie będzie przez nas wszystkich zawsze miłowane i czczone.

 

Cała jesteś piękna o Maryjo!

W tobie jest pełnia radości błogosławionego życia z Bogiem.

 

Spraw, abyśmy nie zatracili sensu naszej ziemskiej podróży:

niech delikatne światło wiary oświeca nasze dni,

niech pocieszająca siła nadziei kieruje naszymi krokami,

niech zaraźliwe ciepło miłości ożywia nasze serca,

niech oczy nas wszystkich będą utkwione mocno w Bogu, gdzie jest nasza prawdziwa radość.

 

Cała jesteś piękna o Maryjo!

Wysłuchaj naszej modlitwy, naszego błagania:

niech w nas będzie miłosierna miłość Boga w Jezusie,

niech to boskie piękno ocali nas, nasze miasto i cały świat.

 

Amen.

drukuj