Wolontariusze Caritas na Białorusi

Dziś na Białorusi Caritas Polska rozpoczyna realizację polsko-białoruskiej wymiany młodzieżowej.  Na ogłoszenie o naborze uczestników odpowiedziało kilkadziesiąt osób całej Polski. W wyniku rekrutacji sformowano 18–osobową, „silną” i zmotywowaną grupę uczestników, którzy wspólnie z Białorusinami będą badać historię działalności charytatywnej polskiej arystokracji.

Młodzi Polacy i Białorusini będą zbierać materiały w miastach na terenie całej Białorusi, m.in. Grodnie, Brześciu, Nieświeżu, Mirze, Mińsku i Witebsku. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

Bezpośrednio przed wyjazdem, odbędzie się wykład inauguracyjny w siedzibie Caritas Polska, który wygłosił redaktor Marek Miller – reporter i założyciel Laboratorium Reportażu – miejsca dziennikarskich poszukiwań i eksperymentów, penetrującego przestrzeń między dziennikarstwem a pisarstwem oraz badającego możliwości multimedialnego opowiadania tematu.

Celem wymiany młodzieżowej „Śladami zapomnianych dobroczyńców: charytatywna działalność rodzin kresowych polskiego pochodzenia na Białorusi przed II wojną światową”, jest badanie działalności charytatywnej najsłynniejszych polskich rodów, takich jak: Radziwiłłowie, Potoccy, Jundziłł-Balińscy, Sapiehowie, Pudłowscy czy Braniccy, zamieszkujących m.in. tereny dzisiejszej zachodniej Białorusi. Ponadto wymiana ma przyczynić się do promocji pozytywnego wpływu działalności Polaków na ziemiach białoruskich i zbliżenia młodzieży z Polski i Białorusi.

Młodzież będzie uczestniczyć m.in. w wykładach poświęconych historii działalności charytatywnej, spotkaniach z potomkami rodzin ziemiańskich i arystokratycznych, a także w warsztatach filmowych, podczas których w grupach i pod okiem trenera przygotuje trzy etiudy dokumentalne. Poprzez różne gatunki filmowe uczestnicy będą starali się opowiedzieć o działalności charytatywnej polskich rodzin na ziemiach dawnych Kresów Wschodnich. Ponadto rezultatem projektu będzie monografia opisująca wpływ działalności Polaków na rozwój ziem białoruskich.

Uczestnicy ustalą, kim były osoby bezpośrednio prowadzące działalność filantropijną, do jakich grup społecznych i organizacji należały oraz w jaki sposób wspierały miejscową ludność pod koniec XIX i na początku XX wieku.

Z wielu przyczyn dzieje terenów, które przez setki lat zamieszkane były zarówno przez Polaków, jak i Białorusinów, nadal pełne są „białych plam”. Jedną z nich jest działalność dobroczynna  miejscowych ziemian oraz innych grup społecznych.

Caritas Polska ma nadzieję, że ten dziesięciodniowy okres pracy i pobytu na Białorusi zainteresuje  młodych ludzi historią, przyczyni się do lepszego poznania i wzajemnego zrozumienia oraz pozwoli odkryć wiele „nieznanych kart” z wspólnej przeszłości.

caritas.pl/RIRM

drukuj