fot. flickr.com

Trzecia rocznica pontyfikatu Ojca św. Franciszka

Dziś przypada trzecia rocznica pontyfikatu Ojca św. Franciszka. 13 marca 2013 r. księża kardynałowie wybrali ks. kard. Jorge Mario Bergoglio na następcę św. Piotra.

Franciszek jest pierwszym papieżem z kontynentu amerykańskiego, a także pierwszym spoza Europy od czasu papieża Grzegorza III.

Papież postanowił przybrać imię Franciszek. Wcześniej nie nosił go żaden biskup Rzymu. Już w tym postanowieniu można było odczytać zapowiedź stylu nowego pontyfikatu wzorowanego na postaci świętego z Asyżu: radykalizmie orędzia Ewangelii oraz trosce o ubogich i o pokój.

Papież Franciszek w swym ekumenicznym zaangażowaniu nieustannie powtarza: nie czas na podziały i debaty teologiczne, kiedy przelewana jest krew chrześcijan.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski, teolog, wskazał, że jest to pontyfikat odznaczający się na tle innych.

– Każdy z papieży wyróżnia się cechami swojego charakteru, przygotowaniem teologicznym, specyfiką swojej działalności, swoim spojrzeniem na świat, a także swoim kulturowym i językowym pochodzeniem. W tej pespektywie zestawiając ostatnie pontyfikaty – Jan Paweł II i Benedykt XVI prowadzili Kościół w sposób pionowy to znaczy, że ukazywali przede wszystkim Boga, który objawił siebie w Jezusie Chrystusie. Natomiast Papież Franciszek ma spojrzenie bardziej horyzontalne, oczywiście zakorzenione w wierze w Boga, ale przede wszystkim zwrócone poziomo na świat, na ludzi, na ich potrzeby, zwłaszcza tych, którzy są na marginesie – ks. prof. Waldemar Chrostowski.

Na początku czwartego roku pontyfikatu Franciszka ukaże się adhortacja apostolska nt. rodziny, stanowiąca podsumowanie dwóch synodów biskupów.

RIRM

drukuj