Rok Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego

Dziś we wspomnienie św. Alfonsa Marii de Liguori – założyciela redemptorystów – w kościele św. Alfonsa w Rio de Janeiro o. Michael Brehl CSsR, generał Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, oficjalnie zainauguruje Rok Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego.

W liście skierowanym do redemptorystów o. Michael Brehl CSsR cytując słowa św. Alfonsa zachęca swoich współbraci by „szli za przykładem Jezusa Chrystusa, Odkupiciela, głosząc słowo Boże ubogim” (z pasją, kreatywnością, radością i nadzieją).

Zwrócił uwagę na potrzebę dawania świadectwa jako świadkowie i misjonarze Odkupienia. Zachęcał do odnowienia powołania w wymiarze indywidualnym i społeczności misyjnej. Przypomniał wielkie misteria Odkupienia: Wcielenie, Mękę i Zmartwychwstanie.

Jako świadkowie, dajemy świadectwo nie tylko poprzez wspominanie tych wielkich misteriów naszego Odkupienia, lecz także poprzez życie tymi misteriami w sposób bardziej pełny. Jako misjonarze, zapraszamy innych, aby dzielili z nami w sposób bardziej pełny obfite Odkupienie, ogłoszone przez Jezusa Odkupiciela – napisał o. Michael Brehl CSsR.

Generał redemptorystów dodał, że Zarząd Generalny w Roku Wiary zachęca każdą prowincję, wiceprowincję, regię i misję do m.in. planowania wydarzeń, celebracji, modlitwy i organizowania dni skupienia.

Rok Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego został ogłoszony w kwietniu.

List o. Michaela Brehla CSsR [czytaj]

RIRM 

drukuj