Radio Maryja źródłem aktywnej obecności wiary

Stolica Apostolska wystosowała specjalny list, w którym papież Benedykt XVI wyraża swoją wdzięczność Rodzinie Radia Maryja za dwa tomy ksiąg zatytułowane „Dar Modlitwy za Ojca Świętego Benedykta XVI od Rodziny Radia Maryja 2011-2012”.

Kilka tysięcy osób wpisując się do tych ksiąg zapewniło Ojca Świętego o swoim modlitewnym wsparciu, które jest wyrazem jedności, znakiem nadziei i solidarności z nim w tych trudnych dla Kościoła czasach. List został złożony na ręce o. Tadeusza Rydzyka – Dyrektora Radia Maryja.

– Właśnie w takim nurcie w takim najgłębszym zakorzenieniu widziałbym nie tylko codzienną posługę Radia Maryja, TV Trwam, Naszego Dziennika, czy wszystkich wydawnictw, ale widziałbym również ten dialog, który jest aprobatą, ale równocześnie wyznaczeniem zadania. Aprobatą dającą nam poczucie bezpieczeństwa, że jesteśmy w Domu Ojca i we właściwej roli, ale równocześnie przyjmujemy nowe sygnały podejmowania bardzo gorliwej i ofiarnej pracy na rzecz Ewangelii – powiedział ks. bp Stanisław Stefanek, biskup diecezji łomżyńskiej.

List ten jest wyrazem wsparcia dla wszystkich dzieł powstałych przy Radiu Maryja.  Utwierdza w wierze wszystkich tych, którzy włączają się w ich działalność – powiedział ks. abp. Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu

„Nasza pielgrzymka do Rzymu była wyrazem jedności z następcą św. Piotra  w osobie Benedykta XVI” – mówił ks. abp Wacław Depo.

Słowa Ojca Świętego to także szczególne zadanie dla nas – musimy pamiętać, że nasza obecność w świecie środków masowego przekazu jest istotnym elementem Nowej Ewangelizacji. Nie możemy zatrzymać się na tej drodze – mówi metropolita Częstochowski.

Z pewnością trzeba nam pamiętać, że nasza obecność środków masowego przekazu jest istotnym elementem Nowej Ewangelizacji. Tutaj nie możemy się zatrzymać na tej drodze, a Radio Maryja czy TV Trwam jest tego szczególnym wyrazem i przykładem, że Duch Święty wzywa nas w Kościele w Polsce czy na całym świecie do aktywnej obecności  świadectwa. Czyli musimy aktywnie zabiegać o to, aby Ewangelia nie była spychana wyłącznie do sfery życia prywatnego. Chrystus musi być głoszony nie tylko wobec nas samych, którzy już dzisiaj uwierzyliśmy Mu i jesteśmy obdarowani łaską wiary, ale również musimy wyjść na te drogi jak podkreślał papież współczesnego areopagu żeby tam z odwagą i ufnością głosić Słowo Boże. Do tego zostaliśmy zobowiązani, żeby wiarę przekazywać i głosić niezależnie od tego czy ona będzie przyjmowana czy odrzucana – dodaje ks. abp Wacław Depo.

Przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu akcentuje, że nie wystarczy dzisiaj posługiwać się mediami, aby mówić ludziom o Chrystusie, czy głosić prawdę o Kościele w sposób przejrzysty, ale trzeba również głosić Ewangelię szerokiemu światu mediów.

LIST

Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej

Strona 1 Strona 2

RIRM

drukuj