for. PAP/EPA

Papież Franciszek udzieli święceń kapłańskich

Ojciec św. Franciszek po raz pierwszy udzieli w bazylice watykańskiej święceń kapłańskich. Uroczystość odbędzie się dziś w Niedzielę Dobrego Pasterza. Transmisja w TV Trwam o godz. 9:30.

Kapłani, których przed południem wyświęci Ojciec Święty Franciszek, pochodzą z Włoch, Argentyny, Indii i Chorwacji. Wszyscy zostaną wyświęceni dla diecezji rzymskiej. Czterech z nich ukończyło Wyższe Papieskie Seminarium Rzymskie, kolejnych czterech Diecezjalne Kolegium Misyjne „Redemptoris Mater”, a dwóch Seminarium Matki Bożej Miłości.

Uroczystość nieprzypadkowo odbędzie się w IV niedzielę wielkanocną. Tego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Tegorocznym obchodom przyświeca hasło „Powołania znakiem nadziei opartej na wierze”. Temu tematowi poświęcone jest też specjalne orędzie przygotowane jeszcze przez Benedykta XVI w czasie jego pontyfikatu. Emerytowany już dziś Papież zwrócił w nim uwagę na znaczenie nadziei otwierającej na doświadczenie miłości Boga, która pobudza do hojnego ofiarowania swego życia. Przypomniał, że powołania kapłańskie i zakonne rodzą się z doświadczenia osobistego spotkania z Chrystusem, ze szczerego i ufnego dialogu z Nim. WIĘCEJ

Stan powołań do kapłaństwa i zakonu jest zawsze ważnym znakiem żywotności danego Kościoła lokalnego. Jak to obecnie wygląda w Polsce? Od kilku lat liczba przygotowujących się do kapłaństwa utrzymuje się na podobnym poziomie, choć w ciągu całej ostatniej dekady o 15 proc. spadła. Obecnie ogółem do kapłaństwa przygotowuje się 4262 seminarzystów. Gorzej jest z powołaniami do zakonów żeńskich – tylko 501 kandydatek w nowicjatach i postulatach przygotowuje się do złożenia ślubów zakonnych.

– Obserwując statystyki przygotowujących się do kapłaństwa i życia konsekrowanego, zauważamy pewien spadek, ale musimy wziąć pod uwagę czynniki, które mogą mieć na to wpływ, np. kryzys rodziny, zagubienie moralne i religijne młodzieży, niż demograficzny – podkreśla w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” ks. bp Marek Solarczyk, delegat KEP ds. Powołań.

Zwraca jednocześnie uwagę, że i tak, patrząc na sytuację na naszym kontynencie, polscy klerycy stanowią ok. 25 proc. wszystkich alumnów w Europie. Mówiąc o duszpasterstwie powołań, ks. bp Solarczyk podkreśla, że bardzo ważne są świadectwa kapłanów.

– Jeżeli one są wyraziste, bez wątpienia intrygują. Tak było też w moim przypadku. Na tym etapie, gdy podejmowałem refleksję, jaką drogę życia przyjąć, znaleźli się tacy księża obok mnie, którzy swoim posłannictwem, oddziaływaniem wpłynęli na mnie tak, że zostałem kapłanem. Myślę, że to jest niesamowicie ważna rzecz, także dla tych, którzy przeżywają powołanie, abyśmy przypomnieli sobie, że jesteśmy świadkami Bożej mocy – podkreśla warszawsko-praski biskup pomocniczy.

Największym pod względem liczby alumnów spośród seminariów diecezjalnych jest to w Tarnowie – 214 kleryków. Do najliczniejszych należy też Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie – 141 kleryków i Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach – 136 kleryków oraz seminaria archidiecezji: lubelskiej – 109 kleryków, przemyskiej – 108 kleryków oraz poznańskiej – 101 kleryków.

Nasz Dziennik

drukuj