fot. Ewa Sądej

50. Światowy Tydzień Modlitw o Powołania

W tym tygodniu wierni będą się modlić o powołania kapłańskie i zakonne.  W orędziu wydanym jeszcze podczas pontyfikatu Ojciec św. Benedykt XVI zaprosił do refleksji na temat: „Powołania znakiem nadziei opartej na wierze”.

Ojciec św. rozpoczął orędzie rozważaniem na temat nadziei, która jest „oczekiwaniem czegoś pozytywnego w przyszłości, co jednocześnie powinno pomagać w naszej teraźniejszości”. Benedykt XVI wskazał, że mieć nadzieję znaczy ufać Bogu wiernemu co wiąże się z rezygnacja z samodzielnego decydowania o własnej drodze. Zachęcał by postawić Chrystusa na pierwszym miejscu. Wyjaśnił, że z doświadczenia osobistego spotkania z Chrystusem, ze szczerego i ufnego dialogu z Nim rodzą się powołania – zaznaczył Ojciec św. WIĘCEJ 

Ks. bp Marek Solarczyk, członek Krajowej rady Duszpasterstwa ds. Powołań, powiedział że dzieło rozeznania powołania jest indywidualna kwestią. Każdy kto przeżywa swoje powołanie staje wobec bardzo indywidualnego wyzwania. Ks. bp zwraca uwagę, że emerytowany Ojciec św. Benedykt XVI odwołał się w swoim orędziu do słów papieża Pawła VI.

– W swoim tekście zwrócił uwagę na fakt, że tajemnica żywotności powołania daje m.in. wielkie świadectwo dynamiki życia wspólnot wiary, życia ewangelią, rodzin chrześcijańskich i pielęgnowania  daru miłości w rodzinie. Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że powołanie bez wątpienia oprócz tego co jest duchowe, tak bardzo wewnętrzne i osobiste jest związane ze świadectwem życia kapłańskiego. Jeżeli powołania są wyraziste to bez wątpienia intrygują. Tak było w moim przypadku – powiedział  ks. bp Marek Solarczyk.

Dzień Modlitw o Powołania ustanowił 50 lat temu – w czasie Soboru Watykańskiego II – Papież Paweł VI. Podkreślił, że sprawa wystarczającej liczby kapłanów dotyczy wszystkich wierzących i jest „świadectwem zdrowia moralnego rodzin chrześcijańskich”.

RIRM

drukuj