fot. PAP/EPA

Ojciec Święty Franciszek spotkał się z korpusem dyplomatycznym akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej

Ojciec Święty Franciszek skierował słowo do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej. Apelował, by odrzucić obojętność i otworzyć się na drugiego człowieka.

Ojciec Święty w swoim przemówieniu do korpusu dyplomatycznego zauważył, że coraz częściej zamykamy się na dialog i braterstwo. Potrzeba nam natomiast poczucia naszej wspólnej tożsamości jako jednej rodziny ludzkiej. W innym wypadku będziemy narażeni na izolację, zamknięcie i wykluczenie – wskazywał papież Franciszek.

– Wymaga to wzajemnego zaufania i gotowości do dialogu, czyli do słuchania siebie nawzajem, konfrontowania się̨, zgadzania i podążania razem. Ponadto dialog jest najwłaściwszym sposobem na uznanie tego, co należy zawsze potwierdzać́ i szanować́, a co wykracza poza okazjonalne porozumienie. Nie wolno nam nigdy zapomnieć́, że istnieją̨ pewne trwałe wartości. Nie zawsze łatwo je rozpoznać́, ale ich akceptacja nadaje etyce społecznej solidności i stabilności – mówił Papież.

Ojciec Święty zwrócił tutaj uwagę na prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci i prawo do wolności religijnej. Wybitnym wyrazem dialogu jest wychowanie.

– Szczególne miejsce zajmuje edukacja, dzięki której kształtują̨ się̨ nowe pokolenia, będące nadzieją i przyszłością̨ świata. Jest ona podstawowym nośnikiem integralnego rozwoju człowieka, ponieważ czyni go osobą wolną i odpowiedzialną. Proces edukacyjny jest powolny i żmudny, może czasem prowadzić do zniechęcenia, ale nigdy nie można z niego zrezygnować – wskazał Franciszek.

Jako drugi czynnik, papież Franciszek wskazał pracę. To ona uczy zaangażowania i dawania siebie, swoich talentów społeczeństwu. Praca uczy nas czynić świat bardziej przyjaznym i piękniejszych – podkreślał Ojciec Święty.

TV Trwam News

drukuj