Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy Bracia i Siostry,

dwa pierwsze dni listopada są dla wszystkich z nas intensywną chwilą wiary, modlitwy i refleksji na temat „rzeczy ostatecznych” w życiu. Obchodząc uroczystość Wszystkich Świętych–dzień upamiętniający wszystkich wiernych zmarłych, Kościół pielgrzymujący na ziemi przeżywa i wyraża w liturgii duchową więź, która łączy go z Kościołem w niebie. Dziś wielbimy Boga za niezliczoną liczbę świętych mężczyzn i kobiet w każdym wieku, kobiet i mężczyzn, prostych, czasem „ostatnich” dla świata, ale „pierwszych” dla Boga. Jednocześnie wspominamy już naszych bliskich zmarłych odwiedzając cmentarze; a myśl, że są oni w towarzystwie Maryi Panny, apostołów, męczenników i wszystkich świętych w niebie jest dla nas źródłem wielkiej pociechy!

Dzisiejsza uroczystość pomaga nam rozważać fundamentalną prawdę wiary chrześcijańskiej, którą wyznajemy w Credo: komunię świętych. Jest to wspólnota, która pochodzi z wiary i jednoczy wszystkich, którzy należą do Chrystusa przez chrzest. Jest to duchowa jedność, która nie zostaje przerwana przez śmierć, ale trwa nadal w przyszłym życiu. W rzeczywistości istnieje nierozerwalny związek między nami żyjącymi na tym świecie, a tymi, którzy przekroczyli próg śmierci. My tutaj na ziemi wraz z tymi, którzy odeszli do wieczności, tworzymy jedną wielką rodzinę.

Ta cudowna komunia między niebem a ziemią realizuje się w sposób najbardziej wzniosły i intensywny w liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii, która wyraża i spełnia najgłębsze zjednoczenie wszystkich przynależących do Kościoła. W Eucharystii, w istocie, spotykamy żywego Jezusa, Jego moc i przez Niego wchodzimy w komunię z braćmi w wierze, tymi, którzy żyją z nami tu na ziemi i tymi, którzy weszli przed nami do innego życia, życia bez końca. Ta rzeczywistość komunii napełnia nas radością: pięknie jest mieć tak wielu braci i siostry w wierze, którzy kroczą obok nas, wspierają nas pomocą i razem z nami przemierzają tą samą drogę do nieba. I jest pocieszające mieć świadomość, że są inni bracia, którzy już osiągnęli niebo przed nami i oczekują nas modląc się za nas, abyśmy razem z nimi mogli kontemplować w wieczności chwalebne i miłosierne oblicze Ojca.

W wielkim zgromadzeniu świętych, Bóg zechciał zarezerwować pierwsze miejsce dla Matki Jezusa. Maryja jest więc centrum komunii świętych, jako szczególna strażniczka więzi Kościoła powszechnego z Chrystusem. Dla tych, którzy chcą podążać za Jezusem drogą Ewangelii, jest ona bezpieczną przewodniczką, troskliwą i uważną Matką, której można powierzyć każde pragnienie i trudność.
Módlmy się razem Królową Wszystkich Świętych, aby pomagała nam odpowiedzieć z wielkodusznością i wiernością Bogu, który wzywa nas, abyśmy byli świętymi, jak On jest święty (por Kpł 19,2; Mt 5,48).

Po Anioł Pański

Drodzy bracia i siostry,

Dzisiaj w miejscowości Vitoria (Hiszpania) zostaje ogłoszony błogosławionym męczennik Piotr Asua Mendia. Pokorny i gorliwy kapłan, głosił Ewangelię poprzez świętość swego życia, katechezę i oddanie ubogim i potrzebującym. Aresztowany, torturowany i zabity za to, że wyraził pragnienie pozostania wiernym Chrystusowi i Kościołowi, stanowi dla nas wspaniały przykład siły wiary i świadectwa miłości.

Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów przybyłych z Włoch i z wielu innych krajów. W szczególny sposób pozdrawiam uczestników „Biegu Świętych” i „Marszu Świętych”, zorganizowanych odpowiednio przez Fundację Księdza Bosko i przez Stowarzyszenie Rodzina Małego Kościoła. Wyrażam radość z powodu tych inicjatyw, które łączą sport, chrześcijańskie świadectwo i zaangażowanie w pomoc humanitarną. Ponadto pozdrawiam młodzież z Modeny, która otrzymała sakrament bierzmowania, przybyłą wraz z rodzicami i katechetami, jak również pozdrawiam wolontariuszy z miejscowości Sciacca oraz grupę sportowców z parafii Castegnato, w pobliży Bresci.

Dzisiaj po południu udam się na cmentarz Verano aby celebrować tam Mszę Św. za zmarłych. Nawiedzając ten główny cmentarz Rzymu, łączę się duchowo z wszystkimi, którzy w tych dniach udają się na groby ich bliskich zmarłych, na cmentarzach całego świata.

Wszystkim życzę dobrej uroczystości, w radości, iż stanowimy wielką rodzinę Świętych. Nie zapomnijcie pomodlić się również i za mnie. Dobrego obiadu i do zobaczenia!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj